Kaupunkisuunnittelulautakunnassa Lapinkylän aseman mahdollistava Kivistön kaavarunko

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu syksyn ensimmäiseen kokoukseen maanantaina 20.8. Käsittelyssä tuolloin on muun muassa Kivistön keskustan kaavarunko. Kaavarunkotyössä osoitetaan, että Lapinkylän aseman ympäristöön on mahdollista kaavoittaa asumista aseman toteutumisen edellyttämälle asukasmäärälle.

Kaavarungon suunnittelualue on noin 530 hehtaarin suuruinen. Alueella on sekä kaupungin että yksityisten maanomistusta. Mikäli Kivistö tulevaisuudessa tukeutuu vain Kivistön asemaan, sen asukasmäärä tulee kilometrin säteellä asemasta olemaan 16 500. Mikäli alueella on kaksi asemaa, Kivistö ja Lapinkylä, kilometrin säteellä niistä voi olla yhteensä jopa 45 000 asukasta.

Kivistön ja Lapinkylän asemien ympärille on ideoitu kaavarunkotyössä erilaisia naapurustoja, joilla kaikilla on oma teemansa, kuten kulttuuri, ekologisuus tai yhteisöllisyys ja aktiivisuus. Tavoitteena on, että jokainen voi löytää Kivistöstä itselleen sopivan tavan asua, työskennellä ja elää arkea. Paitsi asuinalueita, Kivistön ja Lapinkylän asemien ympärille rakentuvat keskustat ovat myös palvelukeskittymiä. Kivistön koko keskusta (noin 600 metriä molemmilta asemilta) rakentuu tehokkaaksi ja urbaaniksi jalankulkua suosivaksi kaupunkiympäristöksi sisältäen paljon monikäyttöistä kivijalkaliiketilaa. Kaavarungon tärkeänä tavoitteena on myös Kivistön liito-oravien elinympäristöjen ja viherrakenteen yhteensovittaminen Kivistön keskustassa.

Ensimmäisten Lapinkylän asemaan tukeutuvien uusien alueiden rakentaminen voisi alkaa vuonna 2022. Kivistön keskustaa rakennetaan jo voimakkaasti. Kaavarungossa esitettyjen uusien alueiden rakentaminen keskustassa kehäradan itäpuolella voisi alkaa vuonna 2021.

Kaavarunko tulee toimimaan Kivistön keskustan asemakaavoitusta ohjaavana suunnitelmana. Yksityiskohdista päätetään edelleen erikseen tarkempien suunnitelmien, kuten asemakaavojen yhteydessä. Kaavarungon luonnosvaiheessa kartoilla ei ole vielä esitetty tarkempia tietoja, kuten esimerkiksi eri alueiden tehokkuus- tai kerroslukuja. Kaavarunkoluonnosta työstetään ja täydennetään nähtävilläolon jälkeen saadun palautteen ja vaikutusten arvioinnin pohjalta.

Tutustu Kivistön suunnitteluvisioon ja kaavarunkotyöhön

Esityslistalla lisäksi mm.:

• Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018-2027, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto suunnitelmasta (asia 6)
• Veromiehen verkot -työ, jossa kaupunginosan palveluverkko, viherverkko ja liikenneverkko yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi. (asia 7)
• Tontin myynti Vapaalasta Lidl Suomi Ky:lle (asia 16)
• Tonttien myynti Koivuhaasta Asunto Oy Vantaan Voltille vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon ja puukerrostalorakentamiseen/Skanska Talonrakennus Oy (asia 17)
• Senaatti-kiinteistöjen järjestämän suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun ratkaisu Kielotie 15:ta koskien sekä kiinteistökauppojen esisopimukset / Peab Oy, A-Kruunu Oy. Alueelle on tulossa asumista, liiketilaa ja päiväkoti (asia 19).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 16.8.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter