Opetuslautakunta käsittelee palveluverkkosuunnitelmaa ja Hämeenkylän koulun hankesuunnitelmaa

Lautakunta käsittelee kokouksessaan 20.8. Hämeenkylän koulun hankesuunnitelman.

Lautakunta päättää Hämeenkylän koulun yhteyteen rakennettavasta 1400 neliömetrin liikuntatilasta. Lautakunnan käsittelyn jälkeen hankesuunnitelma siirtyy teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Opetuslautakunta päättää Vantaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman luonnokseen liittyvän lausunnon antamisesta kaupunginhallitukselle. Palveluverkkosuunnitelma sisältää keskeiset palveluverkkolinjaukset, palvelutarpeet ja palveluverkon kehittämistoimenpiteet palveluittain vuosille 2018−2027. Suunnittelun tavoitteena on palvelutarpeiden mukaisen taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaan sekä monikäyttöisen palveluverkon kehittäminen.

Lautakunta päättää perusopetuksen lisäopetuksen aloituspaikkamäärän lisäämisestä syksylle 2018. Opetuslautakunta hyväksyi kesäkuussa perusopetuksen lisäopetuksen aloituspaikkamääräksi 40. Kesän 2018 perusopetuksen lisäopetuksen hakuun osallistui kuitenkin odotettua suurempi määrä opiskelijoita, yhteensä 130 hakijaa. Lisäopetukseen hakeneita ja ilman opiskelupaikkaa olevia nuoria on tällä hetkellä lähes 40. Perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokan) lisäryhmän perustaminen näyttää välttämättömältä koulutustakuun toteutumiseksi.

Lautakunta päättää lausunnon antamisesta opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiouudistukseen liittyvistä asetusmuutoksista. Lausunnossa keskitytään valtioneuvoston asetukseen lukiokoulutuksesta. Lausunnon keskeisin sisältö liittyy opiskelijoiden kansainvälisyysvalmiuksien kehittämiseen, työelämäjakson sisällyttämiseen lukio-opintoihin sekä pienimpään suoritettavissa olevaan valinnaisten opintojen opintokokonaisuuteen.

Lisäksi lautakunta päättää lausunnon antamisesta liittyen ylioppilastutkinnon lainsäädännön uudistamiseen. Muutosehdotuksia pidetään kannatettavina ja mahdollisuutta englanninkieliseen ylioppilastutkintoon pidetään hyvänä.

Esityslista kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 16.8.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter