Sosiaali- ja terveyslautakunnassa vanhus- ja vammaispalvelujen perhehoidon toimintaohje

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 20.8.2018.

Lautakunta käsittelee uutta vanhus- ja vammaispalvelujen perhehoidon toimintaohjetta. Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.

Lautakunnalle esitetään vanhuspalvelujen perhehoidon käynnistämistä hallituksen I&O-kärkihankkeen (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa) aikana. Tavoitteena on tarjota vaihtoehtoista kodinomaista palvelua ja ennaltaehkäistä laitoshoidon kustannuksia.

Toimintaohjeessa linjataan yhtenäiset periaatteet vanhus- ja vammaispalvelujen toimeksiantosuhteisen perhehoidon toteuttamiseen Vantaalla. Perhehoidon toimintaohje turvaa asiakaslähtöisen perhehoidon laadun edellytykset ja perustan sekä kaikkien osapuolien oikeudet ja velvollisuudet. Toimintaohje sisältää tietoa siitä, miten Vantaan kaupunki järjestää, tuottaa ja toteuttaa toimeksiantosuhteista perhehoitoa. Ohjeessa kuvataan perhehoidon keskeiset käsitteet, perhehoidon toteutus, korvauksiin liittyvät periaatteet, perhehoitajan asema ja tuen muodot sekä näiden toteutus.

Asia on käsitelty vanhus- ja vammaisneuvostoissa.

Lisäksi lautakunnassa esillä mm:

  • Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista
  • Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
  • Hyks-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaluonnos 2018–2020
  • Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018-2027

Esityslista kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 16.8.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter