Teknisessä lautakunnassa Hämeenkylän koulun liikuntatilojen hankesuunnitelma

Tekninen lautakunta kokoontuu syyskauden ensimmäiseen kokoukseen tiistaina 21.8. Käsiteltävänä tuolloin on muun muassa Hämeenkylän koulun liikuntatilojen hankesuunnitelma, jota myös opetus- ja vapaa-ajan lautakunnat käsittelevät samalla viikolla.

Lautakunnalle esitetään, että uuden koulun rakentamisen yhteydessä toteutetaan hankesuunnitelman optiona ollut isompi, 1400 m2:n suuruinen liikuntasali. Optioista esitetään toteutettavaksi myös Variston opetuspisteen toimintojen sijoittaminen uudisrakennukseen. Nämä muutokset lisäävät hankkeen kokonaishintaa noin 4,5 miljoonalla eurolla. Koulu tulee kustantamaan näin hieman alle 28 miljoonaa euroa.

Hämeenkylän koulun hankesuunnitelma muilta osin hyväksyttiin viime kesäkuussa. Koulun rakentaminen alkaa loppuvuodesta ja se valmistuu syksyllä 2020. Hämeenkylän koulu toteutetaan allianssihankkeena, johon kuuluu myös parhaillaan rakenteilla olevan Rajatorpan koulun toteuttaminen.

Esityslistalla myös mm. lausuntoja:

• Lausunto Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymän (HSL) lausuntopyyntöön alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019 – 2021 (asia 5)
• Lausunto HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2019-2021, vesihuollon sekä jätehuollon investointistrategioista, vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmista vuosille 2019-2028 sekä HSY:n strategiasta 2025 (asia 6)
• Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018-2027, Teknisen lautakunnan lausunto suunnitelmaluonnoksesta (asia 7).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 17.8.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter