Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Lapinkylän aseman mahdollistavan Kivistön kaavarungon

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaisi Kivistön keskustan kaavarungon nähtäville. Kaavarunkotyössä osoitetaan, että Lapinkylän aseman ympäristöön on mahdollista kaavoittaa asumista aseman toteutumisen edellyttämälle asukasmäärälle.

Kaksi asemaa Kivistön alueella, Kivistö ja Lapinkylä, mahdollistaisivat yhdessä jopa 45 000 asukasta kilometrin säteelle asemista. Kaavarunko tulee toimimaan Kivistön keskustan asemakaavoitusta ohjaavana suunnitelmana. Yksityiskohdista päätetään edelleen erikseen tarkempien suunnitelmien, kuten asemakaavojen yhteydessä. Lisää kaavarungosta ennakkotiedotteessa sekä verkossa osoitteessa www.vantaa.fi/kiviston_visio_ja_kaavarunko .

Lautakunta lausui palveluverkkosuunnitelmasta

Kaupunkisuunnittelulautakunnalta pyydettiin muiden lautakuntien tavoin lausuntoa kaupunkitasoisesta palveluverkkosuunnitelmasta 2018-2027. Palveluverkkosuunnittelun tavoitteena on palvelutarpeiden mukaisen taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaan sekä monikäyttöisen palveluverkon kehittäminen. Laadittuun kaupunkitasoiseen palveluverkkosuunnitelmaan on koottu keskeiset palveluverkkolinjaukset, palvelutarpeet ja palveluverkon kehittämistoimenpiteet palveluittain vuosille 2018−2027. Jatkotoimenpiteissä palveluverkkojen kehittämiseksi todetaan mm. että on kaupungin kokonaisedun mukaista varmistaa jatkossa, että rakentamisolosuhteiltaan hyviä Y-tontteja on riittävästi sekä kaupungin omiin uudis- ja täydennysrakentamistarpeisiin, että tulevan maakunnan tarpeisiin.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa lausunnossaan muun muassa, että tarkoitus on jatkaa hyvin toimivaa mallia laatia alueellisia ja toimitilakohtaisia toimitilaverkkosuunnitelmia yhteistyössä kaupunkisuunnittelun, tilakeskuksen, taloussuunnittelun ja käyttäjätoimialojen kanssa. Myös säännöllisiä, suuraluekohtaisia selvityksiä päiväkoti- ja kouluverkosta kannatetaan. Olemassa olevien Y-tonttien täydennysrakentamismahdollisuudet tulee selvittää, koska kaupungin yhä tiivistyessä ei tulevaisuudessa ole mahdollista löytää aina uusia Y-tontteja palveluverkon tarpeisiin.

Lausuntoa täydennettiin kokouksessa. Muutettu lausunto julkaistaan pöytäkirjan yhteydessä.

Veromiehen palvelut, viheryhteydet ja liikenne tarkastelussa

Veromiehen kaupunginosassa on voimassa kaupunginvaltuuston 14.3.2016 hyväksymä Aviapoliksen kaavarunko. Alueelle muuttaa tulevaisuudessa 20 000 uutta asukasta ja syntyy yli 40 000 työpaikkaa. Kaavarunko määrittää tavoitteet alueen liikenne- ja pysäköintiratkaisulle. Veromiehen verkot -selvityksessä määritellään kaavarungon toteuttamiseksi tarvittavat tilavaraukset ja mitoitukset eri palveluille, puistoille, katutyypeille ja muille asemakaavoituksessa huomioitaville maankäytöllisille ratkaisuille. Alueelle suunnitellaan muun muassa pikaraitiotietä, joka tuo tullessaan uudenlaista katutilaa. Lautakunta hyväksyi Veromiehen verkot -työn käytettäväksi asemakaavasuunnittelun pohjana. Tutustu Veromiehen verkot -selvitykseen.

Lautakunta päätti lisäksi mm.:

• Ostaa Länsisalmen kylästä, joka sijaitsee Ojangon ja Vaaralan kaupunginosissa, noin 14,7 hehtaarin suuruinen määräala 343 400 euron kauppahinnalla yksityiseltä maanomistajalta. Määräala on asemakaavan mukaista virkistysaluetta ja katu- ja liikennealueita (asia 10).
• Ostaa Keimolan kylästä kaksi kiinteistöä pinta-alaltaan yhteensä noin 19 hehtaaria 323 280 euron kauppahinnalla (asia 11).
• Myydä tontti Vapaalasta, Vapaalantie 4:stä Lidl Suomi Ky:lle 1 560 000 eurolla (asia 16).
• Myydä tontti Koivuhaasta Asunto Oy Vantaan Voltille vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon ja puukerrostalorakentamiseen Skanska Talonrakennus Oy:lle (asia 17).
• Esittää kaupunginhallitukselle, että merkitään tiedoksi Senaatti-kiinteistöjen järjestämän suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun ratkaisu Kielotie 15:ta koskien ja, että kaupunki solmii Peab Oy:n ja A-Kruunu Oy:n kanssa kiinteistökaupan esisopimukset (asia 19).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti, vain palveluverkkosuunnitelman lausuntoon tehtiin muutoksia. Muutettu lausunto julkaistaan pöytäkirjan yhteydessä.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 20.8.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter