Kivistön keskustan kaavarunko kaupunginhallituksen käsittelyyn

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 27 elokuuta Kivistön keskustan kaavarunkoa.

Kivistön keskustan kaavarungolla tavoitellaan sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkiympäristöä. Päätavoitteena on Kehäradan Lapinkylän aseman varmistaminen, ja kaavarungolla osoitetaan, että Lapinkylän aseman ympäristöön on mahdollista kaavoittaa asumista Lapinkylän aseman toteutumisen edellyttämälle asukasmäärälle ja sovittaa yhteen liito-oravien elinympäristöt ja viherrakenne Kivistön keskustassa.

Kaavarungon suunnittelualue rajautuu noin kilometrin etäisyydellä Kivistön sekä mahdollisen Lapinkylän asemista. Kaavarunko tulee toimimaan Kivistön keskustan asemakaavoitusta ohjaavana suunnitelmana sekä tausta- ja selvitysmateriaalina Vantaan käynnissä olevaan yleiskaavatyöhön.

Muita esityslistalla olevia asioita

  • Senaatti-kiinteistöjen järjestämän suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun ratkaisu
  • Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019 - 2021
  • Lausunto HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2019 – 2021

Kokouksen aiheisiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 23.8.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter