Varian opiskelijoita tuetaan uudella tavalla: erityisnuorisotyöntekijät osaksi ammattiopiston arkea

Varian erityisnuorisotyöntekijät tukevat opiskelijoita

Uusi lukuvuosi starttasi Vantaan ammattiopisto Variassa, ja samalla käynnistyi myös erityisnuorisotyöntekijöiden työ opiskelijahuollon tukena. Moniammatillisen yhteistyön avulla pyritään esimerkiksi entistä herkemmin tunnistamaan keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat ja tukemaan heitä. Vantaan ammattiopistossa aloitettava toimintamalli on valtakunnallisestikin uusi.

Erityisnuorisotyöntekijät toimivat ammattiopistossa opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena. Toimintamallia pilotoidaan Varian Hiekkaharjun toimipisteessä, ja toimintaa on tarkoitus myöhemmin laajentaa jokaiseen Varian toimipisteeseen.

– Erityisnuorisotyöntekijöiden tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä Variassa ja auttaa opiskelijoita arjessa jo ennen kuin ongelmat kasvavat suuriksi. Lisäksi tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä oppilaitoksen sekä aluenuorisotyön ja etsivän nuorisotyön kanssa, kertoo nuorisopalvelujen johtaja Riikka Åstrand.

– Kehitämme toimintamallia, jossa nuorisopalvelujen ja opetusalan ammattilaiset yhdistävät uudella tavalla osaamisensa ja voimavaransa opiskelijoiden hyväksi, kiteyttää Varian rehtori Pekka Tauriainen.

Erityisnuorisotyöntekijät kohtaavat nuoria sekä yksilöllisesti että erilaisessa ryhmätoiminnassa. He myös järjestävät vapaa-ajan toimintaa oppilaitoksessa. Harrastekerhoja, toimintaa ja tapahtumia suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Opiskelija voi ottaa yhteyttä erityisnuorisotyöntekijöihin, jos hänellä on opiskeluun tai elämänhallintaan liittyviä haasteita.

– Nuorella voi olla haasteita esimerkiksi asumisen, toimeentulon, ystävien, perheen, opintojen tai päihteiden kanssa, kertoo Åstrand.

Erityisnuorisotyöntekijöiden paikkaa Variassa puoltavat esimerkiksi Kouluterveyskyselyn tulokset. Kyselyn mukaan oppilaitoksissa tulisi lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä tunnetaitoja. Kyselyssä todettiin, että hieman yli 10 % opiskelijoista kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta ja noin 8 % opiskelijoista tuntee itsensä yksinäiseksi.

− Ammatillisen koulutuksen keskeyttävien määrät ovat olleet kasvussa, ja siksikin tarvitaan uusia tapoja tukea opiskelijoita opinnoissa ja laajemminkin arjessa ja elämänhallinnassa, Tauriainen ja Åstrand summaavat.

Erityisnuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa Varian Hiekkaharjun toimipisteessä arkisin klo 8–16 aikana. Heidän työnsä painottuu kone- ja tuotantotekniikan, ravintola- ja catering- sekä rakennusalan opiskelijoihin. Erityisnuorisotyöntekijät tavoittaa työhuoneidensa lisäksi sieltä, mistä nuoretkin: oppitunneilta, työsaleista ja käytäviltä.

Julkaistu: 24.8.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter