Vantaa haluaa käyttöön Lapinkylän aseman

Kehäradan varrella on varaus Lapinkylän asemalle. Kaupunginhallitus hyväksyi Kivistön keskustan kaavarungon, jossa tavoitteena on Lapinkylän aseman rakentaminen. Aseman ympäristöön on mahdollista kaavoittaa asumista ja sovittaa yhteen liito-oravien elinympäristöt sekä viherrakenne Kivistön keskustassa.

Kaavarunko toimii Kivistön keskustan asemakaavoitusta ohjaavana suunnitelmana sekä tausta- ja selvitysmateriaalina Vantaan käynnissä olevaan yleiskaavatyöhön.

Tikkurilan keskustaan Lyhty

Kaupunginhallitus hyväksyi Vantaan osalta sopimukset, jotka liittyvät Senaatti-kiinteistöjen järjestämään suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun Kielotie 15 tontin käytöstä. Kilpailun voitti Peab Oy ja hankkeen suunnittelijana on Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy. Voittanut ”Lyhty” käsittää asuntorakentamista 20 000 kerrosneliötä, liikerakentamista noin 1 364 ja päiväkodin, jonka rakennusoikeus on 1 300 kerrosneliötä. Lisäksi tontille tulee ARA-asuntotuotantoa noin 8 455 kerrosneliötä.

Kehäradalle lisää yövuoroja

Vantaan kaupunginhallitus antoi lausuntonsa HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019 – 2021. Vantaa esittää selvitettäväksi Kehäradan liikennöintiajan laajentamista siten, että yöllistä liikennöintikatkosta lyhennetään palvelemaan aamun ensimmäisillä lennoilla matkaavia sekä 24/7 avoinna olevan lentoasema-alueen henkilökunnan työssäkäyntiä.

Vantaan tavoitteena on tukea erilaisia joukkoliikenteeseen tukeutuvia kulkumuotoja ja kokeiluja. HSL:n vyöhykelippu-uudistuksella on hyvä mahdollisuus lisätä joukkoliikenteen käyttäjämääriä. Suunnitelmassa varaudutaan matkustajamäärien kasvuun ruuhka-ajan liikenteessä Vihdintien, Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän seutuliikenteessä. Vantaalla tämä koskee erityisesti Myyrmäen ja Martinlaakson alueita sekä Aviapoliksen Kehä III:n eteläpuolelle sijoittuvia alueita.

Hiekkaharjuun uusi vesitorni

Kaupunginhallitus hyväksyi HSY:n toimintasuunnitelman, joka sisältää muun muassa Hiekkaharjun uuden vesitornin. Uusi torni valmistuu huhtikuussa 2019.

Vantaa pitää hyvänä HSY:n ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden tavoitteita, jotka tukevat kaupungin itselleen asettamia tavoitteita. Myös kiertotalouden tavoitteet ovat kaupungin linjausten mukaisia. Vantaa muistuttaa lausunnossaan, että esimerkiksi Seutulan alueelle sijoitettava toiminta ei saa lisätä alueen asukkaiden ympäristöhäiriöitä.

Julkaistu: 27.8.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter