Vielä matkaa hiilineutraaliin Vantaaseen

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi ympäristöraportin vuodelta 2017 todeten, että matkaa hiilineutraalin kaupungin tavoitteeseen on vielä. Vantaan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet vuodesta 2010 lähtien. Vuoden 2017 päästöt olivat yhden prosentin pienemmät kuin sitä edellisenä vuonna. Kaukolämmön päästöt lisääntyivät 13 prosenttia, ja jätteiden käsittelyn päästöt puolestaan vähenivät 24 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuonna 2030 edellyttää merkittävästi tiukempaa päästövähennystahtia.

Vantaa on valittu yhdeksi kymmenestä Circwaste-edelläkävijäkunnasta, joka on sitoutunut viemään kiertotaloutta konkreettisesti eteenpäin. Aurinkosähkön käyttö on lisännyt suosiotaan ja kaavoituksessa ilmastovaikutusten arviointi oli jo arkipäivää. Asemanseudut kehittyivät suunnitelmallisesti ja pyöräilyyn kannustettiin. Puu-Kivistön asemakaava etenee vauhdilla.

Asukkaiden kiinnostus ympäristöstä on lisääntynyt: kaatopaikalle päätyvän yhdyskuntajätteen määrä on laskenut merkittävästi ja luontoretkille osallistuneiden määrä kasvoi yli kaksinkertaiseksi.

Valtuusto hyväksyi seuraavat asemakaavat

Linnaisten omakotialueen laajennus Linnaistenmetsään nykyisen omakotialueen itäpuolelle. Kaava mahdollistaa 70 erillispientalotonttia ja enintään 81 kaksikerroksista erillispientaloa. Lähivirkistysalue merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi.

Hämevaaran Vipupuistoon Viputien varrelle kaavoitetaan pientalotontteja puretun seurakuntatalon tontille ja sen pohjoispuolelle. Alue on yleiskaavassa pientaloaluetta. Vipupuistoa muuttuisi osin tonttimaaksi, mutta enin osa säilyisi puistona.

Vapaalan Talttapuistoon kaavoitetaan tontti erillispientaloille. Muutos on yleiskaavan, maapoliittisten linjausten ja Vapaalan suunnitteluperiaatteiden mukainen.

Jokiniemen Kolmiotontille rakennetaan toimisto- ja liikerakennuksen ensimmäistä vaihetta voimassa olevan asemakaavan ja poikkeamispäätöksen perusteella. Kaavamuutos tarvitaan toista rakennusvaihetta varten. Muutoksessa rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 13 470:stä 16 000 kerrosneliömetriin. Samalla viereinen pysäköintitontti varataan Väritehtaankatu 8:n käyttöön.

Julkaistu: 27.8.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter