Toimeentulotukihakemukset käsitellään Vantaalla ripeästi

Vantaa pystyy käsittelemään kaikki täydentävän toimeentulotuen hakemukset seitsemän päivän määräajassa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tilastoraportista.

Vantaa on päässyt samaan tulokseen jo useampana vertailuajankohtana. Tähän pystyy vain harva kunta − varsinkaan iso kaupunki.

Keskittämisellä ja prosessien kehittämisellä hyviin tuloksiin

Vantaalla täydentävän toimeentulotuen käsittely on keskitetty yhteen yksikköön, jossa käsitellään kaikki hakemukset sähköisesti saapumisjärjestyksessä (poikkeuksena kiireelliset hakemukset). Sosiaalityön yksikössä asiakkaiden omatyöntekijät tekevät vain ehkäisevää toimeentulotukea koskevat päätökset. Tämä poikkeaa useiden muiden kuntien toimintamalleista, joissa sosiaalityön yksiköt käsittelevät sekä täydentävän että ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset.

Täydentävän toimeentulotuen hakemuksia saapuu paljon, joten tehokas hallinnointi ja koordinointi on tärkeää. Vantaalla käsitellään kuukausittain yli 2 000 hakemusta. Keskimäärin hakemuksen käsittelyyn menee 3-4 arkipäivää.

− Kehitimme toimintaamme alkuvuodesta 2017, jolloin yksikön sisäisiä prosesseja tarkastettiin ja hiottiin osana lean-projektia. Asioinnin sujuvoittamiseksi kehitimme myös yhteistyötä Kelan kanssa kunnan täydentävän ja Kelan perustoimeentulotuen hakemisessa, kertoo aikuissosiaalityön päällikkö Virve Flinkkilä.

Täydentävän toimeentulotuen yksikössä päätöksiä tekee yhdeksän toimistosihteeriä ja neljä sosiaaliohjaajaa. Koska yksikössä työskentelee sosiaalialan ammatillisia, mahdollistuu yksiköllinen harkinta ja asiakkaiden ohjaus talouteen liittyvissä asioissa.

Täydentävällä toimeentulotuella katetaan asiakkaiden erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvia menoja. Tukea myönnetään esimerkiksi lasten harrastusmenoihin ja harrastusvälineisiin, ensiasunnon välttämättömiin hankintoihin ja ylimääräisiin asumiskuluihin, joita Kelan perustoimeentulotuessa ei huomioida menoina. Täydentävän toimeentulotuen myöntäminen edellyttää aina, että asiakkaalle on Kelassa tehty perustoimeentulotuen laskelma asiakkaan tuloista ja perustoimeentulotuessa huomioitavista menoista.

Perustoimeentulotuen käsittely siirtyi Kelalle vuoden 2017 alussa, jolloin kuntien vastuulle jäivät täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset.

Julkaistu: 3.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter