Yhteislauluilta kirkonkylässä

Yleisjaosto päätti avustuksista ja menettelyohjeista

Vantaan kaupunginhallituksen yleisjaosto myönsi maanantain kokouksessaan kansalaistoiminnan kohdeavustuksia seuraavasti:

  • Kartanonkosken koulun vanhempainyhdistys ry:lle 780 euroa Kartanonkosken pihakarkelot -tapahtuman järjestämiseen
  • Tikkurilan seudun eläkkeensaajat ry:lle 500 euroa vanhusten viikon yhteislaulutilaisuuden järjestämiseen
  • Vantaan asunnottomien hyvinvoinnin tuki Vahti ry:lle 1 700 euroa Vantaan asunnottomien yö 2018 -tapahtuman järjestämiseen.

Yleisjaosto hyväksyi seuraavat tilitykset ja selvitykset:

  • kaksi paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustustilitystä
  • terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen avustuksia vuonna 2017 saaneiden järjestöjen selvitykset avustuksen käytöstä asialistan esityksen mukaisesti
  • ystävyysseurojen selvitykset avustuksen käytöstä vuonna 2017
  • kahdentoista merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevän järjestön selvitykset vuoden 2017 toiminta-avustuksen käytöstä.

Asunto Oy Vantaan Keltasafiirille päätettiin antaa ennakkosuostumus pysäköintilaitoksen ylläpitoa ja hallintoa varten perustettavan hallinnointiyhtiön perustamiseen liittyvään osakkeiden merkintään.

Yleisjaosto antoi esityslistan mukaiset menettelyohjeet seuraaviin tytäryhtiöiden yhtiökokouksiin:

  • Tikkuparkki Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 6.9.2018
  • Ratakujan Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 6.9.2018
  • VAV Asunnot Oy:n koolle kutsuttava ylimääräinen yhtiökokous.

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi Vantaan Työterveys liikelaitoksen toiminnan järjestämiseen liittyvän tilannekatsauksen ja totesi, että kaupunki käynnistää laissa säädetyn liikelaitoksen henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn. Taustalla on kuntalain 150 §, jonka nojalla kuntien tulee yhtiöittää kilpailutilanteessa tuotetut työterveyshuollon palvelut vuoden 2019 alusta tai luopua tuottamasta palvelua kilpailutilanteessa sanottuun ajankohtaan mennessä. Kokonaisuus on tarkoitus valmistella kaupunginhallituksen käsiteltäväksi syksyn 2018 aikana.

Yleisjaosto merkitsi lisäksi tiedoksi VTK Kiinteistöt Oy:n, VAV Asunnot Oy:n, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n sekä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n navigointiaineistot. Vantaan kaupungin ja tytäryhteisön välillä pidetään kaksi kertaa vuodessa suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus eli nk. navigointitilaisuus kaupungin ja yhteisön strategioiden yhteensopivuuden varmistamiseksi sekä vuositason toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi.

Hyväksyttiin Vantaan kaupungin tytäryhteisöjen ehdotukset tavoitteiksi vuosille 2019–2022.

Merkittiin tiedoksi sisäisen tarkastuksen raportti koskien harmaan talouden torjuntaa kaupunkikonsernin rakennusurakoissa.

Myös muuta asiat päätettiin esitysten mukaan.

asialista ja pöytäkirja, www.vantaa.fi/paatoksenteko

Julkaistu: 3.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter