Opetuslautakunta käsittelee sivistystoimen talousarviota ja Leppäkorven koulun laajennusta

Opetuslautakunta saa käsiteltäväksi kokouksessaan 10.9. sivistystoimen talousarvion ja –suunnitelman vuosille 2019-2022 opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Kaupunginhallituksen hyväksymä koko sivistystoimen menokehys vuoden 2019 talousarviossa on 502,5 M€. Talousarvioesityksessä merkittävimmät lisäykset menokehyksessä liittyvät sisäisiin vuokriin, palkkaratkaisuun, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamiseen, varhaiskasvatuksen asiakkaiden ja perusopetuksen oppilaiden määrän kasvuun sekä kuraattoritoiminnan siirtymiseen sivistystoimeen.

Lautakunta saa myös tiedoksi sivistystoimen vuoden 2018 toisen osavuosikatsauksen. Katsauksessa toimintamenot ovat huhtikuun ennusteen mukaan ylittymässä n. 6,8 miljoonaa auroa. Merkittävin ylitys on palkkaratkaisun vaikutus (3,9 milj. euroa). Toimintatuottojen ennustetaan kokonaisuudessaan ylittyvän 1,3 miljoonaa euroa.

Lautakunta käsittelee esitystä varhaiskasvatuksen, koulujen ja kirjaston toimitilainvestoinneista vuosille 2019-2028.

Lautakunta saa päätettäväksi muutoksen hakemisen järjestämislupaan englanninkielisiin perus- ja ammattitutkintoihin sekä englanninkieliseen ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen. Lisäksi päätettävänä on uusien järjestämislupien hakeminen liikunnanohjauksen perustutkintoon, kehitysvamma-alan perustutkintoon ja lähiesimiestyön ammattitutkintoon. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei myöntänyt kaikkia Vantaan kaupungin hakemia tutkintoja eikä kaikkia englanninkielisiä tutkintokieliä aiemmalla hakukerralla.

Lautakunta saa päätettäväksi Pikku-Keimolan paviljonkipäiväkodin ja -alakoulun tarveselvitys-hankesuunnitelman. Keimolanmäen alueen varhais- ja perusopetusikäisten lasten määrä kasvaa voimakkaasti, ja kaupungin palveluverkkosuunnitelman mukaisesti varhaiskasvatuspalvelua järjestetään lähipalveluna. Suunnitelmassa tilat on mitoitettu 200:lle alakoulun oppilaalle ja 192:lle varhaiskasvatuksen lapsiasiakkaalle. Tavoitteena on, että uudet tilat valmistuisivat käyttöön kesällä 2019. Hanke sisältyy taloussuunnitelmaan 2018-2021 ja rakentamiselle on varattuna investointimäärärahat. Opetuslautakunnan käsittelyn jälkeen asia siirtyy teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Lautakunta saa päätettäväksi Leppäkorven koulun laajennukseen ja tilamuutoksiin liittyvän hankesuunnitelman. Suunnitelmassa laajennettavasta alakoulusta muodostetaan yhtenäiskoulu, rakennetaan mm. uusia yleisopetuksen monikäyttöisiä tiloja, aineluokkia, laajennetaan keittiötä ja ruokasalia ja tehostetaan olemassa olevien koulutilojen tilankäyttöä. Koulun oppilasmäärä kasvaa laajennuksen jälkeen 458 oppilaasta n. 900 oppilaaseen. Korson koulua korvaavat tilat rakennetaan tässä vaiheessa Leppäkorpeen. Rakentaminen ajoittuisi vuosille 2020-2021. Lautakunnan käsittelyn jälkeen asia siirtyy teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Lisäksi lautakunnalle esitetään tarveselvitys Korson koulua korvaavista tiloista. Korson koulusta luovuttaisiin ja korvaavat tilat rakennettaisiin Leppäkorven kouluun. Nikinmäen opetuspisteessä toteutettaisiin nuorisotila yhteiskäyttötilana. Korson yläkoulun purettavassa rakennuksessa sijaitsevan uimahallin korvaaville tiloille on laadittu tilaohjelma. Uimahalli erotettaisiin tämän tarveselvityksen jälkeen omaksi hankkeekseen, josta tehdään erillinen hankesuunnitelma.

Esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 6.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter