Vapaa-ajan lautakunnassa talousarvio, taloussuunnitelma ja toimitilainvestoinnit

Vapaa-ajan lautakunta saa käsiteltäväksi kokouksessaan 11.9. sivistystoimen talousarvion ja –suunnitelman vuosille 2019-2022 vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Kaupunginhallituksen hyväksymä koko sivistystoimen menokehys vuoden 2019 talousarviossa on 502,5 M€. Talousarvioesityksessä merkittävimmät lisäykset menokehyksessä liittyvät sisäisiin vuokriin ja palkkaratkaisuun.

Lautakunta saa myös tiedoksi sivistystoimen vuoden 2018 toisen osavuosikatsauksen. Katsauksessa toimintamenot ovat huhtikuun ennusteen mukaan ylittymässä n. 6,8 miljoonaa euroa. Merkittävin ylitys on palkkaratkaisun vaikutus (3,9 milj. euroa). Toimintatuottojen ennustetaan kokonaisuudessaan ylittyvän 1,3 miljoonaa euroa.

Vapaa-ajan lautakunta käsittelee liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden toimitilainvestointeja vuosille 2019-2028. Suunnitelmassa on muun muassa:

  • 2019 valmistuu Tikkurilan uimahallin peruskorjaus
  • 2020 valmistuu Håkansbölen kartanon korjaus
  • 2020 valmistuu kulttuurikeskus Orvokin perusparannus
  • 2022 valmistuu Martinlaakson uimahallin korjauksen jatkovaihe
  • 2023 valmistuu Koillis-Vantaan uimahalli
  • 2019-2021 valmistuu nuorisotilahankkeita ja nuorisotilojen muutos- ja korjaustöitä

Lisäksi vapaa-ajan lautakunta saa hyväksyttäväksi kohdeavustusten tilityksiä. Lautakunta päättää avustuksista taide- ja kulttuuritapahtumiin, kohdeavustuksista nuorten toimintaan, markkinointituesta liikuntaan, harrasteliikunnan ohjaajatuesta sekä kaupunkimarkkinointituen myöntämisestä.

Esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 6.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter