Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa Östersundomin yleiskaavan hyväksymistä

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 10.9. esittää kaupunginhallitukselle Östersundomin yhteisen yleiskaavan hyväksymisen puoltamista. Vantaan, Helsingin ja Sipoon alueille sijoittuva yleiskaava koskee Vantaalla Länsisalmen kaupunginosaa ja osia Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon kaupunginosista. Vantaan puolelle tulisi kaavaehdotuksen mukaisesti vuoteen 2060 mennessä uusia asuntoja Länsimäkeen 270 000–340 000 kerrosneliömetrin ja Länsisalmen metrokeskukseen 350 000–410 000 kerrosneliömetrin verran. Asukasmäärä kasvaisi Vantaan puolella 11 000-14 000 asukkaalla.

Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteinen Östersundomin yleiskaavatyö käynnistyi vuonna 2010. Työtä ohjaa kuntien yhteinen Östersundom-toimikunta. Kokonaisuudessaan kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen 80 000-100 000 uudelle asukkaalle ja 15 000-40 000 työpaikkaa.

Hyväksymisen puoltamisen lisäksi lautakunta esittää Vantaan toteavan, että alueen liikenneverkoston ja kunnallistekniikan toteuttamisen periaatteista ei ole kaavan yhteydessä sovittu, joten Vantaa ei ole niiden osalta sitoutunut tällä päätöksellä toteutukseen tai toteutuksen korvaamiseen.

Asiasta äänestettiin. Lautakunta päätyi pohjaesityksen kannalle äänin 13-4.

Lautakunta hyväksyi talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2022 osaltaan (asia 6). Lisää maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan taloudesta ennakkotiedotteessa.

Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelukisan voittajaa esitetään kaupunginhallitukselle

Kilpailulla etsittiin puurakentamisen toteuttajia kahdelle Puu-Kivistön asemakaavoitettavalle asuinkorttelille Kivistön keskustassa. Puu-Kivistön suunnittelukilpailun voittivat kilpailuehdotukset ”Bosco” ja ”Kolmen kerroksen väki”. Puu-Kivistö on valittu Vantaalla puurakentamisen erityiskohteeksi, jossa erityisenä tavoitteena on puurakentamisen lisääminen ja kehittäminen yhteistyössä puualan toimijoiden kesken. Kaupunki etsi keväällä 2018 avoimella kilpailulla Puu-Kivistön kahdelle korttelille toteuttajaa. Puu-Kivistön aloituskortteleiden asemakaavasuunnittelu käynnistyy syksyllä 2018. Kilpailun voittajille myönnetään suunnitteluvaraukset 31.8.2020 saakka.

Lisää aiheesta kilpailun ratkaisusta kertovassa tiedotteessa sekä kilpailun verkkosivulla.

Hyväksyttäväksi päätettiin esittää seuraavat asemakaavamuutokset:

Kivistö/ Puu-Kivistö (asia 12): Edellä mainitun kilpailualueen asemakaavoitus on vasta käynnistymässä. Tämä hyväksyttäväksi etenevä Puu-Kivistön asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Kivistön puurakentamisen erityisaluetta muilta osin. Kaavamuutoksella mahdollistetaan mm. monimuotoisten puurakenteisten asuinkortteleiden, päiväkodin, pysäköintilaitoksen ja lähivirkistysalueiden toteuttaminen Kivistön keskustaan. Asemakaava mahdollistaa kodit noin 850 uudelle asukkaalle.

Hakunila/ Raudikkokuja (asia 13): Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kerrostalojen täydennysrakentaminen Hakunilan keskustassa keskeisellä korttelialueella. Rakentaminen monipuolistaa alueen nykyistä asuntotarjontaa. Asuinkerrostaloja rakennetaan olemassa olevien kerrostalojen pysäköintitonteille ja tonteiksi muutettaville katualueille. Autopaikat sijoitetaan uudisrakennuksiin pohjakerroksiin ja osittain pihoille.

Varisto/ Varistontie 2 (asia 15): Varistontie 2:n kohdalle kaavoitetaan tontti 1200 k-m2 suuruiselle kaksikerroksiselle rivitalolle. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on yleistä pysäköintialuetta ja katualuetta. Myös Varistonkuja 1:n tontille haetaan 180 k-m2 suuruisen omakotitalon kaavoittamista.

Lisäksi päätettiin mm. myydä Koivuhaasta tontti Bonava Suomi Oy:lle vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa varten n. 2 miljoonalla eurolla (asia 17). Vehkalasta päätettiin myydä teollisuustontti JHM- Invest Groupille 525 000 eurolla (asia 18). Tontille tulee Assa Abloy Entrance Systems Finland Oy:n toimisto-, suunnittelu - ja varastotilat. Työntekijöitä kohteeseen tulee runsaat 70 henkilöä.

Asia 14 Myyrmäen asemanseudun korttelit poistettiin listalta esittelijän toimesta. Muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 10.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter