Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi sivistystoimen talousarvion ja taloussuunnitelman

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.9. sivistystoimen talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2022 vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Kaupunginhallituksen hyväksymä koko sivistystoimen menokehys vuoden 2019 talousarviossa on 502,5 M€. Talousarvioesityksessä merkittävimmät lisäykset menokehyksessä liittyvät sisäisiin vuokriin ja palkkaratkaisuun.

Lautakunta sai myös tiedoksi sivistystoimen vuoden 2018 toisen osavuosikatsauksen. Katsauksessa toimintamenot ovat huhtikuun ennusteen mukaan ylittymässä n. 6,8 miljoonaa euroa. Merkittävin ylitys on palkkaratkaisun vaikutus (3,9 milj. euroa). Toimintatuottojen ennustetaan kokonaisuudessaan ylittyvän 1,3 miljoonaa euroa.

Vapaa-ajan lautakunta käsitteli liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden toimitilainvestointeja vuosille 2019-2028. Suunnitelmassa on muun muassa:

  • 2019 valmistuu Tikkurilan uimahallin peruskorjaus
  • 2020 valmistuu Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjauksia
  • 2020 valmistuu kulttuurikeskus Orvokin perusparannus
  • 2022 valmistuu Martinlaakson uimahallin korjauksen jatkovaihe
  • 2023 valmistuu Koillis-Vantaan uimahalli
  • 2019-2021 valmistuu nuorisotilahankkeita ja nuorisotilojen muutos- ja korjaustöitä

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että sivistystoimen toimitilaesitykset sisällytetään vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja vuosien 2019–2028 investointisuunnitelmaan.

Lisäksi vapaa-ajan lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti kohdeavustusten tilityksiä. Lautakunta päätti esitysten mukaisesti avustuksista taide- ja kulttuuritapahtumiin, kohdeavustuksista nuorten toimintaan, markkinointituesta liikuntaan, harrasteliikunnan ohjaajatuesta sekä kaupunkimarkkinointituen myöntämisestä.

Esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 11.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter