Tekninen lautakunta hyväksyi osaltaan talousarvion: ensi vuonna rakennetaan 130 miljoonalla eurolla

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.9. osaltaan ensi vuoden talousarvion (asia 7). Vuonna 2019 rakennetaan uusia toimitiloja 49,6 miljoonalla eurolla ja korjausrakentamiseen osoitetaan 32,5 miljoonaa euroa. Katuja ja puistoja rakennetaan yhteensä 40 miljoonalla eurolla. Yksityiskohtaisemmin ensi vuoden investoinneista ennakkotiedotteessa.

Pikku-Keimolan paviljonkipäiväkoti ja -alakoulu Keimolanmäkeen

Tekninen lautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman (asia 8). Kivistön suuralueella, myös Keimolanmäessä, varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa voimakkaasti seuraavat kymmenen vuotta. Keimolanmäen uudella asuinalueella ei vielä ole koulua tai päiväkotia. Pikku-Keimolan paviljonkipäiväkoti mitoitetaan noin 190 lapselle ja opetuspiste 200 oppilaalle. Hallinnollisesti Keimolanmäen paviljonkikoulutilat tulevat olemaan Aurinkokiven koulun opetuspiste. Paviljonkitilat otetaan käyttöön loppukesästä 2019. Opetuslautakunta hyväksyi hankkeen osaltaan 10.9.

Leppäkorven koulu laajenee 900 oppilaan yhtenäiskouluksi

Korson koulun korvaavat tilat rakennetaan Leppäkorven koulun yhteyteen. Tekninen lautakunta hyväksyi Leppäkorven koulun laajennuksen hankesuunnitelman ja tavoitehinnan (asia 9). Koulun laajennuksessa alakoulusta tulee yhtenäiskoulu. Koulun oppilasmäärä tuplaantuu nykyisestä noin 900 oppilaaseen. Laajennustyöt tulevat kustantamaan 18,7 miljoonaa euroa. Opetuslautakunta hyväksyi hankesuunnitelman osaltaan 10.9.

Kuntatekniikan keskuksen loppuvuoden työohjelma hyväksyttiin

Viimeisen vuosikolmanneksen aikana Kivistössä jatketaan Kivistön kaupunkikeskuksen kunnallistekniikan rakentamista ja Keimolanmäen puolella Lincolninaukiota. Tikkurilassa jatketaan Kanervantien rakentamista sekä
käynnistetään Kaunokkikujan ja Kaunokkitien saneeraus sekä Peltolantien länsipään rakentaminen. Koivukylässä jatkuu Joukontien saneeraus ja Hakunilassa Länsimäentien ja Maratontien kiertoliittymän rakentaminen.
Viheralueyksikön merkittävimpiä työkohteita ovat Rajakylän urheilupuisto ja Rekolan urheilukenttä sekä Korson keskuspuisto ja Kivistön Lipunkantajanpuisto. Työohjelma hyväksyttiin asiana 10.

Käsittelyssä raportit liikenteen kehityksestä ja liikenneonnettomuuksista Vantaalla vuonna 2017

Lautakunta merkitsi tiedoksi raportin liikenteen kehityksestä Vantaalla vuonna 2017 (asia 11). Vuonna 2017 Vantaan katuverkolla ei tapahtunut suuria muutoksia. Suurimpana hankkeena lähdettiin edistämään Vantaan ratikkaa, jonka yleissuunnitelman aloittamisesta tehtiin päätös marraskuussa 2017. Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen (2016) tulosten mukaan joukkoliikenteen kulkutapaosuus on Vantaalla kasvanut 7 %-yksikköä edellisestä tutkimusajankohdasta eli vuosista 2010-2011. Myös pyöräilyn kulkutapaosuus on tuona aikana kasvanut neljästä viiteen prosenttiin. Vuonna 2017 moottoriajoneuvoliikenteen määrä nousi edellisvuoteen verrattuna 2 %. Juna-asemien matkustajamäärät nousivat yhteensä 4 %. Suosituin pyöräilykuukausi oli syyskuu, jolloin liikenteessä oli 2510 pyöräilijää/arkipäivä. Pyöräilyn osalta käyttöön otettiin uudet laskimet, jotka tuottavat reaaliaikaisesti tietoa pyöräilymääristä.

Lautakunta merkitsi tiedoksi myös raportin Vantaalla tapahtuneista liikenneonnettomuuksista vuonna 2017 (asia 12). Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä oli vuonna 2017 samalla tasolla kuin
edellisvuonna, mutta loukkaantuneita oli 11 vähemmän. Henkilövahinkoon johti 139 onnettomuutta, joissa kuoli kaksi ja loukkaantui 174 henkilöä. Kaikkiaan vuonna 2017 tapahtui 688 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2016 luku oli 784). Tyypillisiä onnettomuuksia ovat peräänajot ja polkupyöräonnettomuudet. Liikenneonnettomuustietoja käytetään mm. valittaessa liikenneturvallisuustoimenpiteitä nykyiselle katuverkolle ja suunniteltaessa uusia katuja.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 11.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter