Ihmisiä asukasraadissa

Uusi Vantaa -asukasraati kokoontui ensimmäistä kertaa

Torstai-iltana ensimmäistä kertaa kokoontunut asukasraati osallistuu kaupungin organisaatiouudistuksen valmisteluun miettimällä, minkälainen kaupunki palvelisi asukkaita parhaiten. Vantaan kaupungin käynnistämän Uusi Vantaa -hankkeen tavoitteena on mm. tehostaa kaupungin strategista johtamista, tehdä Vantaasta osallistava kumppanuuksien kaupunki sekä vahvistaa Vantaata kilpailukykyisenä, kiinnostavana kaupunkina.

Raadin ensimmäisessä kokoontumisessa perehdyttiin uudistukseen, kommentoitiin sen tavoitteita ja ideoitiin Vantaalle sopivaa toimialarakennetta. Asukasraatiin haki yhteensä 140 henkilöä, joista mukaan valittiin 25. Valinnat tehtiin anonyymisti, painottaen edustavaa ikärakennetta, äidinkieltä, asuinaluetta sekä koulutus- ja työtilannetta. Mukaan valittiin ensisijaisesti heitä, jotka eivät jo osallistu kotikaupunkinsa kehittämiseen esimerkiksi luottamustoimen kautta.
- On kiinnostavaa, kun yhteiskunta muuttuu, ja haluan olla siinä mukana. Ihmisen täytyy yrittää vaikuttaa ympäristöönsä, muutakin kuin kerran neljässä vuodessa. Olen aikoinaan ollut mukana politiikassakin, mutta nyt haluan vaikuttaa muilla tavoin, asukasraatiin osallistunut Reino Söderholm kertoi raatiin hakeutumisestaan.

Uusi Vantaa -valmistelua ohjaa luottamushenkilötoimikunta, jolle virkamiehistä koostuva muutosjohtoryhmä valmistelee asiat. Asukasraadin työskentelystä saadaan muistion lisäksi livekuvittajalta visuaaliset muistiinpanot ja molemmat välitetään sekä valmisteleville virkamiehille että luottamushenkilöille. Valmistelijoista asukasraadin ensimmäiseen tapaamiseen osallistui hallintojohtaja Hanna Ormio.
- Tämä on ensimmäinen kerta, kun organisaatiouudistukseen osallistetaan Vantaalla näin laajasti niin henkilöstöä kuin asukkaita ja kolmattakin sektoria, Ormio sanoi.

Asukkaiden toiveita Uusi Vantaa -uudistuksen suhtaan kuullaan myös 19.9. pidettävässä Järjestöseminaarissa sekä erillisessä Vaikuttamistoimielinten tilaisuudessa. Myös jo aiemmin kerätyt vastaukset Vantaan Tulevaisuuskuvat ja Palveluiden saavutettavuus -kyselyihin huomioidaan. Asukasraati kokoontuu vielä kolme kertaa. Lopulliset päätökset Vantaan uudesta rakenteesta ja hallintosäännöstä tekee kaupunginvaltuusto keväällä 2019.

Uusi Vantaa -asukasraati
Lue lisää Järjestöseminaarista
Lue lisää vantaalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista

Julkaistu: 13.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter