Palveluverkko pohjautuu hyviin kulkuyhteyksiin

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi palveluverkkosuunnitelman vuosille 2018 – 2027. Sen ratkaisut perustuvat palvelutarpeen kehittymiseen ja siihen, että palvelut sijaitsevat pääsääntöisesti joukkoliikenteen varrella ja ovat helposti saavutettavissa. Suunnittelussa lisätään tilojen yhteiskäyttöä ja kasvatetaan tilatehokuutta.

Palveluverkkosuunnitelma ottaa kantaa muun muassa päiväkotien, koulujen, liikuntapaikkojen ja hyvinvointikeskusten tarpeisiin lähivuosina. Toimitilainvestoinnit tehdään vuosittain talousarvion yhteydessä.

Lähipalveluperiaate on suunnitelman läpileikkaava teema niin varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa kuin terveyspalveluissakin. Uusia päiväkoteja tarvitaan etenkin Kivistön, Tikkurilan, Myyrmäen sekä Aviapoliksen suuralueilla. Lisäksi korvataan nykyisiä huonokuntoisia tiloja. Uusista kouluista tehdään kooltaan sellaisia, että vuosiluokat 1–6 ovat kooltaan vähintään noin 300 oppilasta ja vuosiluokat 7–9 vähintään 350 oppilasta. Koulurakentamisessa siirrytään kotiluokka-ajattelusta ryhmätila-ajatteluun, jolloin tiloja voidaan jakaa päivän mittaan joustavasti tukemaan erilaisia opetus- ja oppimistuokioita.

Lukioiden osalta tiivistetään yhteistyötä ja tarkastellaan niin sanotun Kampuslukion kehittämistä. Variassa luovutaan itä-länsi jaosta tarjonnan ja tilojen suunnittelussa, koska kehärata mahdollistaa liikkumisen aiempaa paremmin. Uusien koulu- ja monitoimirakennushankkeiden yhteydessä varmistetaan Aikuisopiston tarpeet.

Nuorisotiloja varaudutaan toteuttamaan Kivistön kauppakeskukseen ja Aviapoliksen Veromiehen kaupunginosan ensimmäiseen kouluhankkeeseen. Lisäksi Lumon monitoimitalon ja Jokivarren koulun Nikinmäen opetuspisteeseen toteutetaan nuorisotilat tilamuutoksin.

Kivistön kauppakeskukseen sekä Koivukylään suunnitellaan vuonna 2020 avattavia kirjastoja. Kumpikin riippuu muusta rakentamisesta, eikä niiden toteutuminen ole vielä varmaa. Kulttuuripalvelujen palveluverkko toimii lähitulevaisuudessa pitkälti jo olemassa olevissa tai suunnitteilla olevissa keskittymissä, eli kulttuuritaloissa, kirjastoissa sekä muissa kaupungin toimipisteissä. Organisaatiomuutoksella ja resurssien uudelleen järjestelyllä etsitään parannuksia palveluverkkoon.

Liikunnan painopisteet ovat ulkoliikuntapaikkojen ja lähiliikunnan palveluverkon sekä koulujen yhteydessä olevien liikuntasalien kehittäminen, uimahallien peruskorjauksien toteuttaminen, Elmon urheilupuiston toteuttamisen selvittäminen, Kivistön urheilupuiston suunnittelu, vapaa-aika-, virkistys- ja liikunta-alueiden teemallisen yleiskaavan toteuttaminen sekä yksityisten hankkeiden edistäminen.

Terveysasemapalvelut tarjotaan jatkossa neljässä alueellisessa hyvinvointikeskuksessa (Länsi-, Keski-, Pohjois- ja Itä-Vantaan hyvinvointikeskus) sekä niiden sotekeskuksissa peruspalveluna hoitaja- ja lääkärivastaanottona. Hyvinvointikeskuksiin keskitetään sosiaalipalveluja, vanhus- ja vammaispalveluja sekä suun terveydenhoitoa.

Östersundomin yhteinen yleiskaava luo kasvun mahdollisuuksia

Östersundom on uusi metron jatkamiseen tukeutuva kasvusuunta pääkaupunkiseudulla. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen jopa 100 000 asukkaalle ja 15 000 – 40 000 uutta työpaikkaa.

Vantaan puolelle sijoittuisi pari kilometriä metrolinjaa ja asukasmäärä Vantaan puolella kasvaisi yli 10 000 asukkaalla. Kaava-alueen rakentamisaika on pitkä, ennusteet ovat vuoteen 2060.

Kaavatyössä on tehty neljä Natura-arviointia. Vantaan kannalta merkittävä on Natura-alueet yhdistävä läntisin ekologinen yhteys Labbackasta Westerkullan kautta Länsisalmeen ja sieltä edelleen Sipoonkorpeen. Vantaan alueella kaava säilyttää kylä- ja kartanomiljöötä sekä maisemallisesti arvokasta peltomaisemaa.

Vantaalle tulee uusi pääkatuyhteys Uudelta Porvoontieltä. Joukkoliikenteen osalta Vantaalle merkittäviä muutoksia ovat metro sekä raitiotievaraus.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Östersundomin yhteisen yleiskaavan hyväksymisen puoltamista. Alueen liikenneverkoston ja kunnallistekniikan toteuttamisen periaatteista ei ole kaavan yhteydessä sovittu, joten Vantaa ei ole niiden osalta sitoutunut tällä päätöksellä toteutukseen tai toteutuksen korvaamiseen.

Rohkeaa puurakentamista Kivistöön

Kaupunginhallitus hyväksyi Kivistöön nousevan puukorttelin suunnitelmia ja valitsi tontinluovutuskilpailun voittajat. Reilun puolen kilometrin päähän Kivistön asemasta nousee kaksi monimuotoista ja värikästä puurakenteista korttelia.

Kortteleihin tulee kerrostalojen lisäksi pientaloja ja rivitaloja, koteja noin 850 asukkaalle. Rakennusten korkeus vaihtelee kahdesta seitsemään kerrokseen. Viihtyisyyttä lisäävät lähivirkistysalueet, yhteiset kohtaamispaikat sekä puuaiheinen taide.

Toisen korttelin toteuttajaksi valittiin työ nimeltään Bosco, inspiroivaan puun käyttöön ja yhteisöllisyyteen perustuva ehdotus. Ehdotus edistää hyvin puun käyttöä rakentamisessa ja siinä asumisen muodot ovat monipuolisia.

Toisen korttelin työnimi on Kolmen kerroksen väkeä ja siinä korostuvat raikas, moderni ja pohjoismainen arkkitehtuuri sekä monipuoliset asumisratkaisut. Vaihtelevat kerroskoot ja kattomuodot jättävät tilaa valoisalle piha-alueelle.

Boscon taustalla on kilpailuryhmä: Päätetään Sisco Oyj, Sisco Vuokra-asunnot Oy, Arkkitehtipalvelu Oy, Tieno Arkkitehdit Oy, Nomaji maisema-arkkitehdit Oy ja taiteilija Osmo Rauhala.

Kolmen kerroksen väkeä -esityksen taustalla ovat: Rakennusliike Reponen Oy, Taaleri Vuokrakoti Ky, OOPEAA Office for peripheral architecture, Lunden Architecture Company ja VSU maisema-arkkitehdit Oy.

Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi:

Vapaalan Uurrepuiston asemakaava, jolla puistoon kaavoitetaan kolme omakotitonttia, yhteensä 503 k-m2.

Variston Varistontie 2:n kaavamuutos, jolla kaavoitetaan pientalotontti Luhtitien ja Varistontien kulmaukseen. Paikalle tulisi 1200 k-m2 suuruinen kaksikerroksinen rivitalo. Lisäksi yksityinen hakee Varistonkuja 1:n tontille 180 k-m2 suuruisen omakotitalon kaavoittamista.

Puu-Kivistön kaavalla mahdollistetaan monimuotoisten puurakenteisten asuinkortteleiden, yleisen rakennuksen (esim. päiväkodin), pysäköintilaitoksen, lähivirkistysalueiden, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön keskustaan.

Julkaistu: 17.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter