Suomalainen maahanmuuttopolitiikka päivitettävä

Suurissa kaupungeissa työmarkkinat ovat aivan uudenlaisessa tilanteessa, kun työllinen työvoima lisääntyy lähinnä maahanmuuton seurauksena. Esimerkiksi Vantaalla työvoiman kasvu viime vuonna perustui täysin maahanmuuttoon. Tällaista tilannetta ei Suomen historiassa ole aiemmin ollut työmarkkinoilla. Se edellyttää työmarkkinoiden ja kotoutumisen voimakasta uudistamista.

Suomessa maahanmuuttopolitiikka on vielä varsin nuorta, vasta 2000-luvun alussa Suomessa ylittyi ensimmäistä kertaa 100 000 tänne muuttaneen rajapyykki. Kuitenkin maahanmuuttopolitiikkamme ei nykyisellään tuota riittävää tulosta, vaan maahanmuuttajien työttömyys on ollut jatkuvasti kaksi-kolme kertaa suurempaa kuin muiden. Kuluneen kolmenkymmenen vuoden aikana tilastoja ei ole saatu muutettua. Työllistymiselle ja koulutuksen saannille tai sen täydentämiselle on luotu liikaa esteitä. Lailla on kielletty mm turvapaikanhakijoita pitkäksi aikaa työn tekeminen ja itsensä elättäminen, kielitaitovaatimukset estävät koulutuksen hankinnan ja näitä esimerkkejä löytyy lukuisia.

Järjestelmä perustuu moduuli-moduulilta etenevään hitaaseen malliin, vaikka olisi tehokkaampaa samanaikaisesti oppia kulttuurista kotoutumista, kielitaitoa, ammatillista koulutusta ja työharjoitteluakin. Nämä eivät ole toisistaan irrallisia asioita, vaan voidaan tehdä yhtäaikaisesti. Näin ihmiset pääsisivät nopeammin yhteisen pöydän ääreen ja elämästä uudessa maassa kiinni. Maahanmuuttajat eivät tule tänne syrjäytymään, vaan haluavat aloittaa uuden vaiheen elämässään uudessa maassa. Erityisesti ensimmäisen vuoden aikana motivaatio kotoutumiseen on korkeimmillaan ja tätä tulisi hyödyntää.

- Vantaa esimerkiksi haki useita kansainvälisiä kursseja ammatilliseen koulutukseen nopeuttaakseen kotouttamista ja helpottaakseen maahanmuuttajien työllistymistä, mutta ei saanut kuin yhden. Mielestäni tärkeämpää on, että ihminen kouluttautuu vaikka millä kielellä. Suomen kieli tulee sitten työn ja elämän kautta, totesi Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen Integration2018 -seminaarissa Helsingissä.

Toimenpiteitä tulee arvioida uudelleen ja nopeuttaa työelämään pääsyä. – Ihmiset eivät tule Suomeen työttömiksi, vaan tekemään työtä. Tätä tarvetta ei huomioida, sanoi Ritva Viljanen. Maahanmuuttopolitiikka on edelleen merkittävästi projektipohjaista, vaikka pitäisi tehdä pysyviä ratkaisuja. Ja sellaisia ratkaisuja, jotka toimivat yhä kansainvälisemmässä Suomessa.

Ritva Viljasen mukaan Vantaan ensi vuoden budjetissa panostetaan erityisesti kotouttamisen vahvistamiseen. Lisäksi nuorisotyöttömyyden poistamiseen otetaan käyttöön uusia keinoja.

Julkaistu: 19.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter