Kasvavan kaupungin palveluverkko

Valtuusto hyväksyi vuosien 2018–2027 palveluverkkosuunnitelman, jossa tarkastellaan palvelujen järjestämistä kasvavassa kaupungissa. Taloudellinen, tehokas ja monikäyttöinen palveluverkko pohjautuu joukkoliikenneyhteyksiin. Päiväkotien, koulujen, liikuntapaikkojen ja hyvinvointikeskusten suunnitelmat perustuvat lähipalveluperiaatteeseen ja tilojen entistä monipuolisempaan ja joustavaan käyttöön.

Uusia päiväkoteja tarvitaan etenkin Kivistön, Tikkurilan, Myyrmäen sekä Aviapoliksen alueilla. Koulurakentamisessa siirrytään kotiluokka-ajattelusta ryhmätila-ajatteluun, jolloin tiloja voidaan jakaa päivän mittaan joustavasti tukemaan erilaisia opetus- ja oppimistuokioita.

Terveysasemapalvelut tarjotaan jatkossa neljässä alueellisessa hyvinvointikeskuksessa sekä niihin sisältyvissä sote-keskuksissa, joissa on peruspalveluna hoitaja- ja lääkärivastaanottoa. Hyvinvointikeskuksiin keskitetään sosiaalipalveluja, vanhus- ja vammaispalveluja sekä suun terveydenhoitoa.

Kasvavan väestön liikuntamahdollisuudet turvataan rakentamalla uusia ulko- ja lähiliikuntapaikkoja sekä ylläpitämällä jo olemassa olevia. Lisäksi luvassa on muun muassa uimahallien peruskorjauksia.

Kaupunginvaltuusto teki suunnitelmaan yksimielisesti muutoksia, jotka koskivat palvelujen saatavuuden ja laadun turvaamista, sisäilmasta sairastuneiden oireettomia tiloja sekä vartijapalveluihin siirtymistä kouluissa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kaavaehdotukset

Östersundomin yhteinen yleiskaava, joka on uusi metron jatkamiseen tukeutuva kasvusuunta pääkaupunkiseudulla. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen jopa 100 000 asukkaalle ja 15 000 – 40 000 uutta työpaikkaa. Vantaalle sijoittuisi pari kilometriä metrolinjaa ja yli 10 000 uutta asukasta. Kaava-alueen rakentamisaika on pitkä, ennusteet ovat vuoteen 2060.

Puu-Kivistön kaavalla mahdollistetaan monimuotoisten puurakenteisten asuinkortteleiden, yleisen rakennuksen, pysäköintilaitoksen, lähivirkistysalueiden, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten sekä katualueiden toteuttaminen. Alue on Kivistön keskustassa, reilun puolen kilometrin päähän Kivistön asemasta.

Vapaalan Uurrepuistoon tulee kolme omakotitonttia, yhteensä 503 k-m2.

Variston Varistontie 2:en tulee kaksikerroksinen rivitalo.

Julkaistu: 24.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter