Kaupunki selvittää kokemuksia tuen järjestämisestä opetuksessa ja kasvatuksessa

Vantaan kaupunki kerää lasten ja nuorten sekä huoltajien ja oman henkilöstön näkemyksiä kolmiportaisen tuen toimivuudesta ja riittävyydestä peruskouluissa, ammatillisissa opinnoissa, varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Kyselyllä selvitetään vuodesta 2010 käytössä olleen valtakunnallisen mallin toimivuutta Vantaalla. Vastausten perusteella tehdään ratkaisuja tuen kehittämisestä Vantaalla.

Selvitys alkoi perusopetuksen 5.9. luokkien kyselyllä 8.10., ja muut vastaajat saavat kyselyn portaittain lokakuun aikana. Kyselyn toteuttaa Helsingin yliopiston Koulutuksen Arviointikeskus. Vastaukset annetaan nimettöminä.

Kysely lähetetään

  • Vantaan perusopetuksessa olevien lasten huoltajille
  • Vantaan perusopetuksen 5.9. luokan oppilaille
  • Vantaan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille
  • Vantaan ammattiopisto Varian opiskelijoille ja opiskelijoiden huoltajille

Perusopetuksen kolmiportaisessa tuessa oppilas voi saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea koulunkäyntiin. Kaikissa tavoissa tuen antaminen perustuu perusopetuslakiin, Opetushallituksen ohjeistukseen ja opetussuunnitelmaan. Vantaalla on lähikouluperiaate, jolloin tuki pyritään ensisijaisesti toteuttamaan oppilaan lähikoulussa, yleisopetuksen yhteydessä tai pienryhmässä/erityisluokassa. Lisäksi Vantaalla on kapunkitasoisia ala- ja yläkoululaisten erityisluokkia. Vantaalla on pienryhmämuotoista opetusta enemmän kuin Suomen kunnissa keskimäärin.

Vantaalla tuen järjestämisen periaatteena on ollut, että koulu ratkaisee saamallaan erityisopetusresurssilla toteutettavat tuen muodot. Tällä kyselyllä saamme toivon mukaan kattavan kuvan siitä, millaiseksi tuen järjestäminen on koettu, sanoo perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo.

Variassa tuen tarve arvioidaan ja sen toteutus suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisen yhteydessä. Opiskelija saa erityistä tukea sekä ammatillisissa että yhteisissä tutkinnon osissa erityisopettajalta ja työnohjaajalta erilaisissa oppimisympäristöissä.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa pedagogista tukea tarjotaan lapsen omassa arkiympäristössä heti tuen tarpeen ilmetessä. Lisäksi lapsi voi saada rakenteellisia tukitoimia erityislastentarhanopettajan, taidepedagogin tai avustamispalvelun avustamana ja tavallista pienemmässä varhaiskasvatusryhmässä.

Selvityksen tulokset valmistuvat helmikuun 2019 lopussa ja ne esitellään Vantaan opetuslautakunnalle ja valtuustolle keväällä 2019. Vastaava kysely on toteutettu aiemmin syksyllä perusopetuksen, kunnallisen varhaiskasvatuksen ja Varian henkilöstölle. Samankaltaisia kyselyitä on tehty perusopetuksessa vuosina 2013, 2014 ja 2015.

Julkaistu: 10.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter