Ohjeet Uuden Vantaan valmisteluun kaupunginhallituksessa

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 22. lokakuuta valmisteluohjeita Uuden Vantaan toimialarakenteeseen.

Uusi Vantaa -projektin tavoitteena on kaupunki, jossa strategia näkyy yhä paremmin johtamisessa ja toiminnassa ja jossa kaupunkikonsernia johdetaan yhtenä kokonaisuutena. Uudelle Vantaalle tunnusomaista on osallisuus ja kumppanuudet sekä ketteryys muuttaa toimintatapoja. Kaupunki on tulevaisuudessakin kansainvälisesti kiinnostava ja kilpailukykyinen.

Esityksen mukaan Uudessa Vantaassa on kolme toimialaa: kasvatus ja koulutus, kaupunkikulttuuri sekä kaupunkiympäristö, ja näiden lisäksi keskushallintona kaupunkistrategia ja johto. Lisäksi toimialana jatkaa sellaisenaan sosiaali- ja terveystoimi, kunnes valtakunnalliset ratkaisut maakunta- ja sote-uudistuksesta selviävät.

Koko organisaation läpileikkaavat kaupunkistrategian mukaan vaihtuvat teemat, joita voivat olla esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, elinvoiman edistäminen, osallisuus, kansainvälisyys, hiilineutraalius sekä sisäilma-asiat. Teemat tarkentuvat vielä valmistelun edetessä.

Aikataulutavoite on, että uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1. tammikuuta 2020. Projektia johtaa kaupunginhallituksen asettama Uusi Vantaa -toimikunta. Myös henkilöstö ja kuntalaiset ovat osallistuneet organisaatiouudistuksen valmisteluun.

Muita kokouksen aiheita

  • Vantaan kaupungin hallintosäännön päivittäminen
  • Vuoden 2017 arviointikertomuksesta aiheutuneet toimenpiteet
  • Vantaan kaupungin tuki vetovoimatapahtumille – toimintaohje

Uuteen Vantaaseen ja kokouksen esityslistaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 19.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter