Vantaa tukee tapahtumien järjestämistä

Kaupunginhallitus hyväksyi ohjeen, jonka toimenpiteillä Vantaalle houkutellaan lisää vetovoimaisia tapahtumia. Ohjeessa määrittää kaupungin tukia ja selkeytetään tapahtumajärjestäjien ja kaupungin välistä työnjakoa.

Vantaa tarjoaa mahdollisuuksiensa mukaan tiloja tapahtumajärjestäjien käyttöön, harkinnan mukaan jopa maksutta. Tällöin tapahtumalla tulee olla erityistä merkitystä kaupungin maineen ja vetovoiman kannalta, uutuusarvoa tai muuta merkittävää etua kaupungille. Järjestäjän kanssa tehdään aina ennakkoon sopimus, jossa määritellään kaupungin näkyvyys tapahtumassa sekä sen markkinoinnissa.

Uusi ohje koskee ns. vetovoimatapahtumia, jotka voivat olla kulttuurin, liikunnan tai urheilun yleisötapahtuma tai elinkeinotapahtumia. Niiden tulee edistää kaupungin tavoitteiden toteutumista ja täydentää kaupungin muuta toimintaa. Tukea myönnettäessä arvioidaan tapahtumien laadukkuutta, suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Lisäksi tapahtumalla tulee olla erityistä merkitystä kaupungin maineen kannalta, uutuusarvoa tai muuta merkittävää etua kaupungille. Tapahtuman toteutuksessa huomioidaan ympäristövastuulliset toimintatavat.

Valmisteluohje organisaation rakenneuudistukselle

Kaupunginhallitus päätti antaa Vantaan organisaatiouudistuksen valmisteluohjeeksi, että Uusi Vantaa muodostuu 1.1.2020 alkaen kolmesta toimialasta: kasvatus ja koulutus, kaupunkikulttuuri sekä kaupunkiympäristö. Näiden lisäksi keskushallintona toimii kaupunkistrategia ja johto sekä yhtenä toimialana jatkaa toistaiseksi sosiaali- ja terveystoimi. Jatkovalmistelussa voidaan tarkentaa toimialojen nimiä. Toimialat jakautuvat palvelualueisiin myöhemmin päätettävällä tavalla. Rakenteen lisäksi Vantaata johdetaan poikkihallinnollisten, strategiasta johdettujen ja erikseen päätettävien teemojen kautta. Teemat vaihtuvat tai tarkentuvat valtuustokausittain.

Vantaa käyttää etuosto-oikeuttaan maanhankinnassa

Kaupunginhallitus päätti käyttää etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, joka koskee Keimolan kylässä sijaitsevaa 14 104 m2 suuruista tilaa. Kauppahinta on 140 000 euroa. Tila soveltuu asuinrakentamiseen sekä virkistys- ja suojelutarkoituksiin. Vantaa on aktiivisesti hankkinut maata lähiseudulla viime aikoina.

Etuosto-oikeutta päätettiin käyttää myös Hyrylän kylässä sijaitsevan 88 150 m2 suuruisen tilan kaupassa, jossa kauppahinta on 400 000 euroa. Hankinnalla voidaan turvata yleiskaavan mukaisten virkistysreittien toteuttaminen. Alueella on virkistystarkoitusten lisäksi muitakin tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia työpaikkatoiminnoille soveltuvana alueena. Alue voi liittyä tulevaisuudessa Tuusulan puolen Sulan työpaikka-alueen yhdyskuntarakenteeseen. Vantaan vireillä olevassa yleiskaavatyössä tutkitaan mahdollisuutta osoittaa kaupan kohteena oleva tila ja sen ympäristöä työpaikka- tms. alueeksi. Alue on kaupungin omistamien maiden ympäröimä koillisessa, kaakossa ja lounaassa.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että Vantaa ostaa Suomen valtiolta noin 13 hehtaarin suuruisten maa-alueet Hakkilassa. Kauppahinta on 9,95 miljoonaa euroa. Alueiden ostamisella saadaan kaupungin omistukseen yhtenäistä aluetta kehitettäväksi tulevaisuudessa asuntotuotannon tarpeisiin. Kaupan ehtona on, että valtuusto myöntää siihen tarvittavan määrärahan.

Julkaistu: 22.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter