Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2019 talousarviota

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 29. lokakuuta vuoden 2019 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019–2022.

Vantaan taloussuunnitelmaesitys 2019–2022 perustuu vuonna 2018 voimassa oleviin tulovero- ja kiinteistöveroprosentteihin sekä Vantaan väestöennusteen mukaiseen palvelutarpeen kasvuun.

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut toimintatulot talousarviossa 2019 ovat 441 miljoonaa euroa ja toimintamenot 1 603 miljoonaa euroa. Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 885 miljoonaa euroa, yhteisöveroja 83 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja 80 miljoonaa euroa. Vuosikate on 84,8 miljoonaa euroa, ja tilikauden tulos on 32,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kaupungin palvelukykyä lisäävät investoinnit kohdistuvat suurimmalta osin edelleen päiväkotien ja koulujen rakentamiseen. Uudisrakentamiseen on vuodelle 2019 budjetoitu yhteensä 49,6 miljoonaa euroa. Vuodenvaihteessa rakenteilla olevia ja 2019 valmistuvia hankkeita ovat Aurinkokiven koulun II vaihe, Rajatorpan korvaava koulurakennus sekä Hakunilan, Kaivokselan II ja Tikkurilan päiväkodit. Kokonaan vuonna 2019 toteutettavia hankkeita ovat Korson, Martinlaakson ja Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennuksien laajennukset sekä Keimolanmäen vuokrapaviljonki päiväkoti- ja alakoulutilat. Aloitettavia kohteita puolestaan ovat Hämeenkylän koulu ja Veturin päiväkoti.

Määräraharahoitteisiin korjausrakennushankkeisiin on vuodelle 2019 budjetoitu yhteensä 32,5 miljoonaa euroa ja kunnallistekniikan investointeihin 40 miljoonaa euroa. Talousarvion investointiohjelmassa kaupungin, rahastojen ja liikelaitosten vuoden 2019 investointimenot ovat yhteensä 159 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainakantaa lyhennetään kuluvana vuonna vähintään 60 miljoonalla eurolla. Vuonna 2019 kaupungin lainakantaa joudutaan todennäköisesti investointien vuoksi uudelleen nostamaan enintään 58 miljoonalla eurolla, jolloin lainakanta säilyy vuoden 2018 alun tasolla ensi vuonna. Kaupungin vuodesta 2015 selvästi alentuneen pitkäaikaisen lainakannan on arvioitu pysyvän alle miljardin euron tasolla myös taloussuunnitelmakauden lopun tilanteessa.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen sekä kokouksen esityslistaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi. Vantaan valtuusto päättää budjetista kokouksessaan 12. marraskuuta.

Julkaistu: 26.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter