Kuva Kirjastopuistosta kaupungintalolle päin

Vuoden maisema-arkkitehtuuriteko -tunnustuspalkinto Vantaan kaupungille

Suomen maisema-arkkitehtiliitto palkitsi Vantaan kaupungin Vuoden maisema-arkkitehtuuriteko -tunnustuspalkinnolla. Joka toinen vuosi myönnettävän palkinnon saaja julkistettiin 26.10. maisema-arkkitehtipäivillä Espoon Dipolissa. Kyseessä on tunnustuspalkinto, jonka avulla halutaan nostaa suomalaisen maisema-arkkitehtuurin näkyvyyttä tai arvostusta edistäneitä tekoja.

Vantaan palkitsemisen perusteena mainittiin kaupungin pitkäjänteinen toiminta maisema-arkkitehtuurin toimintaedellytysten ja laadukkaan suunnittelukulttuurin tukemiseksi Suomessa. Vantaan todettiin johdonmukaisesti kehittäneen suomalaisen maisema-arkkitehtuurin laatua järjestämällä laajoja, monialaisia maisema-arkkitehtuurikilpailuja ja sitoutumalla niiden tuloksiin. Esimerkkeinä nostettiin Tikkurilan jokirannan maisema-arkkitehtuurikilpailu sekä viime vuonna kilpailuvoiton perusteella valmistunut Kirjastopuisto.

Kilpailuiden avulla ainutlaatuinen maisema-arkkitehtoninen kokonaisuus Tikkurilaan

Tikkurilan ydinkeskustan julkisen ulkotilan suunnittelun lähtökohta on vuonna 2006 järjestetyn Tikkurilan keskustapuiston ja kävelykadun maisema-arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti Maisemasuunnittelu Hemgård työryhmineen alkuperäistä miljöötä kunnioittavalla ehdotuksellaan Tik'kuja. Maisema-arkkitehtiliitto toteaa tiedotteessaan, että monta vuotta kestäneen tinkimättömän työn ansiosta aiemmin epämääräinen, katu- ja pysäköintialueena toiminut kaupungin- ja kirjastotalon ympäristö on nyt toiminnallisesti monipuolinen, visuaalisesti tasapainoinen sekä arkkitehtonisesti korkeatasoinen oleskelu-, leikki- ja torialue. Lopputulos Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen maisema-arkkitehtoninen kokonaisuus. Kirjastopuisto palkittiin tänä vuonna Vuoden ympäristörakenne -palkinnolla.

Tikkurilan jokirannan maisema-arkkitehtuurikilpailu tavoitteena puolestaan on Tikkurilan jokirannan tuominen kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi osaksi kehittyvää keskusta-aluetta. Jokiranta on Tikkurilan keskustan merkittävä vihreä keidas, joka palvelee alueen asukkaita ja turisteja tärkeänä virkistysalueena. Kilpailun voitti LOCI maisema-arkkitehdit Oy työryhmineen ehdotuksellaan Keidas, jossa kaupunkiluonnosta kehitetään vastapari Tikkurilan urbaanille keskustalle.

Maisema-arkkitehtuurikilpailujen lisäksi Vantaan kaupunki on viime aikoina myös rakennuttanut perinteisestä poikkeavia elämyksellisiä leikkipaikkoja maisema-arkkitehtisuunnitelmien pohjalta. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten kanssa yhdessä suunniteltu Kvartsijuonenpuisto sekä Kenraalinpuisto.

Pitkäjännitteistä toimintaa paremman ympäristön puolesta

Maisema-arkkitehtiliiton mukaan maisema-arkkitehtuuri on monitieteinen ala, johon vaikuttavat fyysisen ympäristön eri tekijät. Ammatin merkitys monialaisissa projekteissa korostuu jatkuvasti ja sitä on luonnehdittu yhdeksi tärkeimmistä tulevaisuuden ammateista.

Maisema-arkkitehtiliitto toteaa Vantaan kaupungin profiloituneen ympäristövastuunsa tuntevana lentokenttäkaupunkina. Vantaan vahva sitoutuminen erilaisiin toimintaa ohjaaviin strategioihin, kuten pääkaupunkiseudun ensimmäiseen hulevesiohjelmaan ja tänä vuonna valmistuneeseen massastrategiaan, sekä uudenlainen ajattelu ovat tuottanut maisema-arkkitehdeille monia uudenlaisia tehtäviä, suunnitteluhaasteita ja työtilaisuuksia. Tämä mahdollistaa osaltaan ammatin kasvun ja laadullisen kehittymisen.

Suomen maisema-arkkitehtiliitto ry

Julkaistu: 26.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter