Opetuslautakunta päätti: kaupunki hakee englanninkielisen lukiokoulutuksen järjestämislupaa

Opetuslautakunta päätti kokouksessa 5.11. esityksen mukaisesti, että kaupunki hakee järjestämislupaa englanninkielisen lukiokoulutuksen koulutustehtävään. Mikäli Vantaalle myönnetään koulutustehtävä, englanninkielistä lukiokoulutusta varten varaudutaan 30 aloituspaikkaan 1.8.2020 alkaen.

Lautakunta sai tiedoksi selvityksen viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Selvitys liittyy maan hallituksen tavoitteeseen lisätä varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää niin, että mahdollisimman suuri osa viisivuotiaiden ikäluokasta olisi varhaiskasvatuksessa. Vantaalla varhaiskasvatuspalvelut tavoittavat jo tällä hetkellä suurimman osan, 93 %, viisivuotaista lapsista.

Lisäksi opetuslautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti määrärahamuutokset sivistystoimen vuoden 2018 talousarvioon opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta. Opetuslautakunnan alaisissa bruttoyksiköissä tulojen arvioidaan ylittyvän 1,1 milj. euroa johtuen perusopetuksen saamasta avustuksesta tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (syksyn osuus 911 000 €). Lisäksi varhaiskasvatusoikeuden laajentumisen myötä hoitopäivämaksuja kertyy arviolta 308 000 euroa budjetoitua enemmän.

Opetuslautakunnan alaisissa bruttoyksiköissä menojen arvioidaan ylittyvän 2,6 milj. euroa. Perusopetuksen ennusteen mukaan ylitys on yhteensä 3,1 milj. euroa. Perusopetuksessa ylitystä aiheuttaa vammaisopetuksen avustajakulujen (500 000 euroa) ja vammais- ja sijoitettujen oppilaiden kuljetuskustannusten (400 000 euroa) ylittyminen sekä opinto-ohjauksen kehittämisen (500 000 euroa) vaatima lisärahoitus sekä uuden polikliinisen luokan (33 000 euroa) perustamisen tarve syksyllä 2018. Lisäksi saatu avustus tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin merkitsee menojen ylittymistä (911 000 euroa).

Lautakunta hyväksyi osaltaan ja esitysten mukaisesti viiden päiväkodin tarveselvityksen ja/tai hankesuunnitelman. Asiat menevät opetuslautakunnan jälkeen teknisen lautakunnan käsittelyyn. Uusien tilojen selvityksiä/suunnitelmia ovat:

  • Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotila Atomi (kohta 15)
  • Länsimäen päiväkoti (kohta 16)
  • Rajakylän päiväkodin paviljonki (kohta 17)
  • Korson päiväkodin paviljonki (kohta 18)
  • Kielotien päiväkoti (kohta 19)

Lautakunta päätti perusopetuksen lisäopetukseen (kymppiluokat) opiskelijaksi ottamisen perusteet ja opiskelijamäärän vuodesta 2019 alkaen. Lautakunta päätti, että perusopetuksen lisäopetukseen varataan vuosittain enintään 60 opiskelijapaikkaa. Ottamisen perusteena on, että nuori on saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna, hakija on vantaalainen ja hakija ei ole saanut yhteishaussa opiskelupaikkaa lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta. Perusopetuksen lisäopetus on tarkoitettu nuorille, jotka todennäköisesti tähtäävät opiskelemaan lukioon.

Esittelijä teki muutoksen esityksen yhteen ottamisen perusteeseen, hakijan alimpaan hyväksyttävään keskiarvoon. Lautakunta äänesti esityksen muuttamisesta, ja äänestystulos oli 8-5 muutetulle esitykselle. Äänestyksen tuloksena hakijan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoksi päätettiin vähintään 6,7. Lisäksi lautakunta jätti asiasta (kohta 11) pöytäkirjalausuman: “Vuoden päästä opetuslautakuntaan tuodaan tilastoja ja tietoa siitä, miten keskiarvoraja on vaikuttanut lisäopetuksen hakuun ja tuloksiin ja kuinka paljon oppilaita on jäänyt haun ulkopuolelle.”

Lautakunta nimesi kolme jäsentä työryhmään sivistystoimen vapaa-ajankäytön tilojen käyttö- ja maksuperusteiden uudistamiseksi. Tavoitteena on uudistaa perusteita aiempaa yhdenmukaisemmiksi ja yhdenvertaisemmiksi, niin että maksuilla saavutetaan tulotavoitteet ja tilojen tarjoamisella kaupungin strategian tavoitteet.

Esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 5.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter