Vapaa-ajan lautakunnassa: Vantaan kulttuuripalkinto uudistuu, nuori taiteilija ja kulttuuriteko 2018 julkaistaan 17.12.

Vapaa-ajan lautakunta käsitteli kokouksessaan 6.11. uudistetun Vantaan kulttuuripalkinnon myöntämistä.

Kulttuuripalkinto jaetaan vantaalaiselle nuorelle taiteilijalle ja henkilölle tai yhteisölle merkittävästä kulttuuriteosta kaupunkilaisten taidekentän elävöittämiseksi. Kuntalaiset ovat voineet antaa kulttuuripalveluille ehdotuksia palkittavista 15.10. saakka. Palkinnot julkaistaan ja jaetaan kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.12.

Vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaisesti, että Vantaan kaupunginmuseo hakee alueellisen vastuumuseon tehtävää. 2020 voimaan tuleva museolaki siirtää viranomaistehtäviä alueellisten vastuumuseoiden hoidettavaksi. Kaupunginmuseo on hoitanut kulttuuriympäristön viranomaistehtäviä Vantaalla jo tähän mennessä.

Lisäksi lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti vierasateljeetoiminnan tilityksiä ja lautakunta päätti, että vuodelle 2019 varataan määrärahaa kansainvälistä taiteilijavaihtoa varten taiteilijatalo Gjutarsissa.

Lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan määrärahamuutokset sivistystoimen vuoden 2018 talousarvioon. Vapaa-ajan lautakunnan alaisten tulosalueiden tulojen arvioidaan ylittyvän 185 000 euroa, ja ylitys johtuu pääasiassa hankkeiden saamista tuista sekä liikuntayhtiöiden mainospaikoista. Vapaa-ajan lautakunnan alaisten tulosalueiden menojen arvioidaan ylittyvän 1,8 miljoonaa euroa. Menojen ylitys johtuu pääasiassa hankkeista, seuroille jaetusta markkinointirahasta sekä VTK:n kiinteistöjen vuokralisäyksistä.

Lautakunta hyväksyi esitysten mukaisesti taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten tilityksiä ja hylkäsi esityksen mukaisesti kulttuuritoiminnan kohdeavustusten tilityksiä. Lautakunta hyväksyi esitysten mukaisesti vuoden 2016 taiteilija-apurahaselvitykset ja selvityksen markkinointituen käytöstä. Lautakunta päätti esityksen mukaisesti hylätä taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten hakemuksia. Lautakunta päätti myöntää kaupunkimarkkinointitukea esityksen mukaisesti Ammattiliitto Pro:n Pro on Stage 2018 -hyväntekeväisyystapahtumalle Energia Areenalla 9.11.2018.

Lautakunta päätti esitysten mukaisesti kohdeavustuksista nuorten toimintaan ja nuorisotyön tunnustusstipendin myöntämisestä. Lautakunta päätti esityksen mukaisesti hylätä harrasteliikunnan ohjaajatukihakemukset vuoden 2018 toimintaa koskien, koska määräraha on tämän vuoden osalta käytetty.

Lautakunta päätti nimetä neljä vapaa-ajan lautakunnan edustajaa työryhmään sivistystoimen tilojen vapaa-ajan käytön käyttö- ja maksuperusteiden uudistamiseksi. Tavoitteena on uudistaa perusteita aiempaa yhdenmukaisemmiksi ja yhdenvertaisemmiksi, niin että maksuilla saavutetaan tulotavoitteet ja tilojen tarjoamisella kaupungin strategian tavoitteet.

Esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 6.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter