Havainnekuva Aviapolikseen kulkevasta raitiovaunusta

Teknisessä lautakunnassa ratikan linjaus Tikkurilan keskustassa

Lautakunta päätti tiistain kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy yleissuunnitelman linjaukseksi Vantaan ratikan neljästä Tikkurilan linjausvaihtoehdosta sen, jossa raitiolinja alittaa pääradan tunnelissa Dixin kohdalla ja nousee maanpinnalle Kielotiellä.

Teknisen lautakunnan yhdeksi taloussuunnitelmakauden keskeiseksi tavoitteeksi on määritetty pikaraitiotien yleissuunnitelman laatiminen välille Mellunkylä-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis joukkoliikenteen palvelukyvyn parantamiseksi. Yleissuunnittelu jatkuu syksyyn 2019 asti. Suunnittelun alkuvaiheessa yhdeksi tärkeimmistä suunnittelukohteista on määritelty Tikkurilan keskusta-alueen linjaukset. Sen osalta on tutkittu tarkemmin neljää eri vaihtoehtoa.

Tikkurilan keskustan linjausvaihtoehdoista lautakunta päätyi suosittelemaan jatkosuunnitteluun vaihtoehtoa 3, joka alittaa pääradan ja Dixin rakennuksen uudessa tunnelissa. Betonitunneli jatkuu Ratakujan alitse ja Tikkuparkin sivuitse alittaen Kirjastopuiston ja nousee ylös maanpinnalle vasta Kielotien kohdalla. Vaihtoehtoa pidettiin arvioinnissa liikennöinnin ja toimivuuden kannalta parhaana, koska siinä Tikkurilan aseman vaihtopysäkki saadaan toteutettua ensiluokkaisena sisätiloissa suoraan pääradan alla. Linjaus on käytännössä yhtä nopea kuin vaihtoehdot 1 ja 2 ja haitat muulle liikenteelle ovat muita vaihtoehtoja pienemmät. Lisäksi linjauksella saadaan toteutettua pysäkki Tikkuraitin kohdalle palvelemaan Tikkurilan keskustan länsiosia.

Valitussa vaihtoehdossa matkustajien aikakustannussäästöt on arvioitu suurimmiksi, samalla se on toteutukseltaan vaihtoehdoista haastavin ja rakentamiskustannuksiltaan korkein. Yleissuunnitelmassa vaihtoehto 3 linjauksen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 62 M€. Suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien riskien ja epävarmuustekijöiden vuoksi esitettiin, että varavaihtoehdoksi jätetään myös reitti 0, jossa raitiotie alittaa pääradan Valkoisenlähteentien katualueella, asia 10.

Suunnitelmissa uusia päiväkoteja

Lautakunta esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi seuraavien kohteiden tarveselvityksen ja hankesuunnitelman, jotka opetuslautakunta oli hyväksynyt osaltaan 5.11. kokouksessaan:

  • Länsimäen päiväkodin tarveselvitys, asia 11
  • Kielotien päiväkodin hankesuunnitelma. Lisäksi päätettiin, että päiväkodin piha-alueet tulee toteuttaa käytännöllisesti ja käyttäjien turvallisuus varmistaen, asia 13

Lisäksi päätettiin mm.:

  • korottaa korjausrakentamisen hankeryhmän menojen määrärahaa, asia 5
  • hyväksyä teknisen lautakunnan kokousaikataulu vuodelle 2019, asia 8
  • periä kaupungin yleisille lumen vastaanottopaikoille (Koisotie, Kulomäki ja Vehkalanmäki) tuoduista kuormista vastaanottomaksuna 20 euroa kuormalta, mihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, asia 16
  • hyväksyä Veromiehen ulkovalaistuksen yleissuunnitelma, asia 17
  • merkitä tiedoksi käyty lähetekeskustelu ajankohtaisten seudullisten suunnitelmien Uusimaa 2050 ja MAL2019 luonnoksista. Maakuntakaavan luonnosaineisto on kokonaisuudessaan tutustuttavissa Uudenmaanliiton sivuilla ja MAL-suunnitelmasta löytyy lisätietoja HSL:n sivuilta, asia 19.

Asia 12 Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotila Atomin tarveselvitys jätettiin pöydälle. Muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti tai pienin teknisin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 6.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter