Ympäristölautakunta lausui jätehuoltomääräyksistä

Lautakunta antoi keskiviikon kokouksessaan HSY -kuntayhtymän pyytämän lausunnon ehdotuksesta pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuoltomääräysten tarkistamiseksi. Asia on tullut ajankohtaiseksi muun muassa jätealan useiden säännösten muututtua sekä niiden soveltamisesta saatujen kokemusten johdosta.

Ympäristölautakunnan lausunnossa todetaan, että jätehuoltomääräysten tarkistaminen jätealan useiden säännösten muututtua on tarpeen. Lausunnossa otetaan erikseen kantaa jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteisiin, jätteiden kuormaamista koskeviin määräyksiin, lietesäiliöiden tyhjennysväleihin sekä yleisötilaisuuksien jätehuoltoon. Kielteisesti lautakunta suhtautuu siihen, että jätteiden kuormaamisaikoja laajennettaisiin alkamaan kello viisi maanantaista perjantaihin koko HSY:n toiminta-alueella.

Lue lisää ennakkotiedotteesta

Lausunto kokonaisuudessaan

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Mari Vesa, 050 302 4259

Lisäksi päätettiin mm.:

• Hyväksyä Okmetic Oy:n ympäristöluvan muutoshakemus, asia 6
• merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle annetut täydennykset vesilain hallintopakkohakemukseen Herukkaojan tulvan poistamiseksi, asia 7
• merkitä tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökset ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelmasta vuosiksi 2019-2023, asia 11
• muuttaa kaupungin eläinlääkärivastaanoton klinikkamaksun määräytymisperuste ja sen suuruus, asia 12.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan tai pienin teknisin muutoksin. Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 7.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter