Vantaan ratikan reitti Tikkurilassa kaupunginhallituksen käsittelyssä

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 12. marraskuuta kokouksessaan ratikan tavoitteita ja linjausta Tikkurilan keskustassa.

Joukkoliikenteen parantaminen ja uusi pikaraitiotie ovat tärkeitä asioita vauhdilla kasvavalle Vantaalle. Ratikan suunnittelutyö välille Mellunkylä-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis alkoi jo keväällä 2018 ja jatkuu syksyyn 2019 asti. Ratikan reitin pituudeksi on suunniteltu noin 20 kilometriä ja sen on määrä kuljettaa jopa 80 000 matkustajaa vuorokaudessa. Rakennustyöt alkavat aikaisintaan 2025, jolloin ensimmäiset matkustajat pääsisivät ratikan kyytiin 2030-luvun alussa.

Hankkeeseen sisältyy suuria muutoksia Tikkurilan keskusta-alueella. Tikkurilan linjauksen osalta on tutkittu neljää eri vaihtoehtoa, joista kaupunginhallitukselle esitetään vaihtoehtoa (VE 3 Dixi), joka alittaisi pääradan ja Dixin kauppakeskuksen uudessa tunnelissa. Betonitunneli jatkuisi Ratakujan alitse ja Tikkuparkin sivuitse alittaen Kirjastopuiston ja nousisi ylös maanpinnalle vasta Kielotien kohdalla. Vaihtoehtoa on pidetty ennakkoon toimivuuden ja mukavuuden kannalta parhaana, sillä Tikkurilan asema toimisi kätevänä vaihtopysäkkinä junalla matkustaville.

Yleissuunnitelmassa suositellun linjauksen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 62 miljoonaa euroa, ja summa perustuu muun muassa Raide-Jokerista ja Tampereen raitiotiestä saatuihin tietoihin. Reittiin liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä ja riskejä sekä teknisen että kustannusarvion toteutumisen kannalta. Tästä syystä varavaihtoehdoksi esitetään nykyisen yleiskaavan mukaista reittiä (VE 0), joka alittaisi pääradan Valkoisenlähteentien katualueella. Selvitysten mukaan se olisi kuitenkin pikaraitiotieksi hidas, eikä edistäisi parhaimmalla tavalla kulkua Itä- ja Keski-Vantaan välillä.

Muita esityslistalla olevia asioita

  • Vantaan kaupungin hallintosäännön päivittäminen
  • Kielotien päiväkodin hankesuunnitelman ja Länsimäen päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen
  • Vuoden 2018 Vantaan kulttuuripalkinnot
  • Asemakaavan muutos koskien Kivistön kirkon korttelia
  • Myyrmäen asemakaavamuutos asuinrakentamisesta ja liiketilan rakentamisesta Kuohukujan ostoskeskuksen tilalle

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 8.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter