Tempo – jokaisen lapsen orkesteri

Tempo-orkesteri Vantaan kaupungintalon aulassa maaliskuussa 2018.
Tempo-orkesterissa musiikinopetus tehdään mahdollisimman hauskaksi ja helposti lähestyttäväksi. Kuva: Sakari Manninen

Kymmenen vuotta täyttävä Vantaan Tempo-orkesteri innostaa mukaan matalan kynnyksen orkesteritoimintaan: yhteishenkeä säteilevässä porukassa ei arastella soittimia saati esiintymistä!

Kaksi kertaa viikossa osa Kytöpuiston ja Länsimäen koulun oppilaista viettää tunnin koulupäivästään Tempo-orkesterin harjoituksissa. Orkesteritoiminnasta on muodostunut koululaisille muiden oppiaineiden kaltainen käsite: käytävillä kaverilta saatetaan tiedustella Tempo-tunnin ajankohtaa siinä missä esimerkiksi matematiikan tai välitunninkin. Yhteisiä orkesteritunteja odotetaan innolla.

Eri taustoista tuleville lapsille suunnattu matalan kynnyksen toiminta käynnistyi vuonna 2009. Siitä saakka Tempo-orkesteri on tarjonnut alakouluikäisille muusikoilleen maksuttomat soittimet, yhteiset soittotunnit ja viikoittaisen oman instrumentin opetustuokion koulupäivän yhteydessä.

Lapset ovat luontevia esiintyjiä

Tempo-orkesterit kootaan 2.–3.-luokkalaisista, ja kokoonpanot soittavat yhdessä kolmisen vuotta. Kapellimestari ja Tempo-koordinaattori Juha Ahvenainen kertoo, että yhdessä tekeminen on toiminnan peruslähtökohtia.

– Lapset alkavat soittaa yhdessä heti orkesteria perustettaessa, ja omat soittotunnit tukevat yhteissoittoa.

Myös vanhemmat otetaan mukaan järjestämällä heille vanhempainiltoja yksi tai kaksi kertaa lukukaudessa. Lisäksi Kytöpuiston ja Länsimäen Tempo-orkesterit yhdistävät säännöllisesti rivinsä eri esityksiin.

– Esiintymiset luovat onnistumisen kokemuksia ja antavat itseluottamusta. Lapset nauttivat sekä esiintymistilanteista että niihin liittyvistä bussimatkoista ja uusien paikkojen näkemisestä. He ovat luontevia ja pelottomia esiintyjiä, jotka eivät jännitä!

Juha Ahvenainen toteaa, että esiintymiset kasvattavat myös ryhmä- ja kaverihenkeä. Monitaustaisten lasten keskinäisen kumppanuuden vahvistaminen musiikin välityksellä on yksi Tempon tärkeimpiä tavoitteita.

Orkesterien toiminta perustuu maailmalla laajalti levinneeseen El Sistema -musiikkikasvatusmenetelmään. Suomessa menetelmän mukaista toimintaa on tehty vakiintuneesti ainoastaan Vantaalla. Toiminta saa rahoituksensa osana Vantaan kulttuuripalveluiden toimintaa. Toimintaa kehitetään jatkuvasti: esimerkiksi ensi vuonna myös Rajakylän koulu saa oman Tempo-orkesterinsa. Toimintaa suunnataan jatkossa myös yläkoululaisille.

Mallia haettiin erityisesti Portugalista

El Sistema Finland -yhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Ahvenainen kertoo innostuneensa El Sistema -menetelmästä heti siitä kuultuaan.

Vantaan musiikkiopiston kapellimestarina toiminut Ahvenainen oli jo aiemmin pohtinut, voitaisiinko Vantaalle perustaa monikulttuurinen orkesteri. Kansainvälisen El Sistema -toiminnan ajatus kouluissa toimivista orkestereista kuulosti hänestä erinomaiselta.

Pian Vantaalta jo vierailtiin Portugalissa tutustumassa lissabonilaiseen El Sistema -työskentelyyn ja suunniteltiin, kuinka menetelmä voitaisiin tuoda onnistuneesti suomalaisiin olosuhteisiin. Rahoituskin järjestyi, ja Vantaan ensimmäiset Tempo-orkesterit perustettiin syksyllä 2009 osana Kokonainen maailma lähiössä -hanketta.

– El Sistemaa toteutetaan eri maissa eri tavoin. Toiminta on kuitenkin aina yhteiskunnallista, etupäässä matalan kynnyksen musisointia, jossa vuorovaikutussuhteet ovat keskeisiä. Eri taustoista tulevat lapset löytävät orkesterista uusia ystäviä, ja toiminta yhdistää myös perheitä. Opetuksessa keskitytään kiittämään onnistumisista, eikä orkestereihin ole pääsykokeita, Jarmo Ahvenainen kertoo.

Vantaalla on kehitetty El Sistema -toimintaa kohta jo 10 vuotta.

– El Sistema Finland -yhdistys tukee mielellään myös muita kaupunkeja menetelmän mukaisen toiminnan käynnistämisessä, Jarmo Ahvenainen toteaa.

Lyhyempi versio tekstistä on julkaistu Asukaslehdessä 5/2018.

Tarinoita Vantaalta – kiinnostavia urapolkuja, rohkeita oman tiensä kulkijoita sekä monenlaisia kutkuttavia kertomuksia Suomen neljänneksi suurimmasta kaupungista.

Julkaistu: 19.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter