Tempo-orkesteri kutsuu eri taustoista tulevia lapsia musiikin pariin

Tempo-orkesterilaisia, kuva Sakari Manninen

Vantaan Tempo-orkesterin tulevan 10-vuotisjuhlavuoden vietto käynnistyy juuri alkaneella Lapsen oikeuksien viikolla. Orkesteri esiintyy tiistaina 20.11. noin kello 8.45 alkavassa Lapsen oikeuksien päivän lipunnostotilaisuudessa Vantaan kaupungintalolla (Asematie 7) sekä perjantaina 23.11. Vantaan elinkeinopäivässä (Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4).

El Sistema -musiikkikasvatusmenetelmää hyödyntävä Tempo-orkesteri on innostanut eri taustoista tulevia lapsia mukaan matalan kynnyksen orkesteritoimintaan jo vuodesta 2009 saakka. Maailmalla laajalti levinneen El Sistema -menetelmän mukaista musiikkikasvatusta on tehty Suomessa vakiintuneesti ainoastaan Vantaalla.

Menetelmän tärkeimpiä tavoitteita on vahvistaa monitaustaisten lasten keskinäistä kumppanuutta musiikin välityksellä, ja toiminta luo siteitä myös soittajien perheiden välille. Tempo-orkesteri tarjoaa alakouluikäisille muusikoilleen maksuttomat soittimet, yhteiset soittotunnit ja viikoittaisen oman instrumentin opetustuokion. Opetus hoituu koulupäivän yhteydessä.

Toiminta on yhteisöllistä, avointa ja osallistavaa

Vantaan ensimmäiset Tempo-orkesterit perustettiin osana Kokonainen maailma lähiössä -hanketta. Sittemmin työtä on jatkettu osana Vantaan kulttuuripalveluiden toimintaa. Tempo-orkesterin avoin, rohkea, vastuullinen ja yhteisöllinen tapa toimia on Vantaan arvojen ja strategian mukaista.

–Vantaa on Suomen monikulttuurisin kaupunki, jossa lähes 18 prosenttia asukkaista on vieraskielisiä. Matalan kynnyksen orkesteritoiminnalla kannustetaan aiempaa useampia monikulttuurisia lapsia musiikkiharrastuksen pariin, Vantaan kulttuurijohtaja Annukka Larkio kertoo.

–On merkittävää, että kaupungissamme on orkesteri, jossa kaikki saavat soittaa, esiintyä ja saada onnistumisen kokemuksia. Rakkaus musiikkiin kasvattaa lapsista ja nuorista yhteisön jäseniä, jotka luottavat itseensä, osaamiseensa ja toisiinsa, Larkio jatkaa.

Onnistunutta toimintaa halutaan kehittää

Tällä hetkellä Tempo-orkesterissa soittaa yhteensä noin 60 oppilasta Kytöpuiston ja Länsimäen kouluista. Heidän lisäkseen muuhun Tempo-toimintaan, kuten rumpukerhoihin, osallistuu noin 20 lasta. Kuluvasta syksystä saakka Tempo-toimintaa on suunnattu myös yläkoululaisille, ja vuonna 2019 myös Rajakylän koulu saa oman Tempo-orkesterinsa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki vastikään toiminnan laajentamista yläkouluihin 20 000 eurolla. Kansainvälisesti El Sistema -orkestereiden yhteiskuntavastuullista työtä tuetaan myös sponsorivaroilla. Vantaa haluaa nyt kutsua myös suomalaiset yritykset tukemaan osallistavaa musiikkikasvatusta. Tukea toivotaan erityisesti musiikinopettajien palkkaamiseen, sillä musiikin ja pedagogiikan ammattilaisten työpanos on orkesteritoiminnan laajentamisen perusedellytyksiä.

Julkaistu: 19.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter