Kaupunginhallitus käsittelee kymppiluokalle opiskelijaksi ottamisen perusteita ja opiskelijamäärää

Vantaan kaupunginhallituksen iltakoulu pidetään 26. marraskuuta kello 13 alkaen. Hallitus käsittelee maanantaina perusopetuksen lisäopetukseen eli niin sanotun kymppiluokalle opiskelijaksi ottamisen perusteita ja opiskelijamäärää. Kaupunginhallitus on 12.11.2018 käyttänyt otto-oikeuttaan opetuslautakunnan 5.11.2018 päätökseen, jossa päätettiin perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijaksi ottamisen perusteista.

Kymppiluokka on vuoden kestävä lisäopetus, jossa opetus suunnitellaan opiskelijan tarpeiden mukaan. Vuoden aikana opiskelija voi esimerkiksi korottaa peruskoulun oppiaineiden arvosanoja, opiskella lukio-opintoja sekä tutustua työelämään. Kymppiluokalle haetaan varsinaisen yhteishaun jälkeen, ja se voi auttaa nuorta esimerkiksi kehittämään opiskelutaitoja, itsenäisyyttä sekä itsetuntemusta tulevia valintoja varten.

Kokouksessa opiskelijaksi ottamisen perusteeksi esitetään, että hakija on vantaalainen ja saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna, eikä ole saanut yhteishaussa opiskelupaikkaa. Sivistystoimen toimialan apulaiskaupunginjohtajan esityksen mukaan päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon edellytystä ei ole. Tämä esitys poikkeaa opetuslautakunnan päätöksestä keskiarvorajan osalta. Lautakunnan päätöksen mukaan hakijan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tulisi olla vähintään 6,7. Lisäopetukseen varataan vuosittain enintään 60 opiskelijapaikkaa kesän 2019 hausta lähtien.

Muita esityslistalla olevia asioita

  • Määrärahamuutokset vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosaan ja investointiosaan
  • Vantaan kaupungin hallintosäännön päivittäminen
  • Sopimus Kaupunkiakatemia-yhteistyöstä vuosina 2019–2023
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelma

Kokouksen esityslistaan ja sen aiheisiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 23.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter