Sisäilmaoirekysely päiväkotilasten vanhemmille siirtyy viikolla

Vantaan sisäilmaoirekyselyn toteutusta Vantaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille joudutaan siirtämään viikolla eteenpäin. Kysely jaetaan varhaiskasvatuksen asiakkaille vastattavaksi tiistaina 4.12. Vastaavasti kyselyyn vastaamisajan päättymistä siirretään 18.12. asti. Kyselyyn voi vastata seitsemällä eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, arabiaksi ja somaliksi.

Viivästymisen syynä on kyselyn toteuttamisen tekniset haasteet. Usean kieliversion saaminen valmiiksi ja mukaan kyselyyn on vaatinut arvioitua enemmän työtä.

Alkuperäinen tavoite oli, että varhaiskasvatuksen asiakkaat vastaavat kyselyyn 28.11.–11.12.

Lisätietoja kyselystä antaa Turun yliopisto, työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus, 0400671517, tuula.putus@utu.fi

Tiedote sisäilmaoirekyselystä 12.11.2018
Lisätietoa sisäilmaoirekyselyn toteutuksesta vantaa.fi:ssä

Julkaistu: 23.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter