Kaupunkiakatemia tukemaan kaupunkitutkimusta

Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen kaupunkiakatemiasta, joka tekee huippuluokan monitieteistä ja ajankohtaista kaupunkitutkimusta ja siihen liittyvää opetusta. Kaupunkiakatemia osallistaa ja innostaa yliopistojen tutkijoita ja opiskelijoita tutkimuksen ja käytännön yhdistämiseen mm. käyttämällä opetuksessa Vantaan kaupungin asiantuntijoita ja tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia projekteihin kaupungin toimijoiden kanssa.

Kaupunkiakatemia pyrkii etsimään innovatiivisia näkökulmia ja ratkaisumalleja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja siten kasvattamaan akateemisen toiminnan vaikuttavuutta yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä. Kaupunkiakatemian roolina on toimia pääkaupunkiseudun kaupunkien, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyöalustana ja tutkimuspohjaisen kaupunkikehittämisen areenana. Kaupunkiakatemian toiminta koostuu koulutusohjelmayhteistyöstä, tutkimus- ja kehittämishankkeista, tapahtumista ja tilaisuuksista, jotka tukevat meneillään olevaa ja käynnistettävää tutkimushanketoimintaa sekä eri organisaatioissa työskentelevien ihmisten yhteen tuomisesta.

Kaupunkiakatemian rahoitus vuosina 2019–2023 on yhteensä 150 000 euroa vuodessa, josta kaikki sopijapuolet vastaavat 30 000 eurolla/organisaatio. Kaupunkiakatemia-kumppanuus keskittyy Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa tehtävään kaupunkitutkimusyhteistyöhön, mutta myös muiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa jatketaan korkeatasoista ja vaikuttavaa yhteistyötä toteuttamalla yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita sekä tunnistamalla koulutusyhteistyön mahdollisuuksia.

Julkaistu: 26.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter