Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee vuoden 2019 käyttösuunnitelmaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kokouksessaan 10.12.2018 sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2019 käyttösuunnitelmasta. Suunnitelma sisältää tarkennetun määrärahajaon toimialan sisällä kaupunginvaltuuston talousarviokokouksen 12.11.2018 päätösten mukaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala jatkaa toiminnan ja palvelujen kehittämistä tuottavuutta edelleen parantaen, palveluprosessien laatua varmistaen sekä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta tukien.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2019 on 638,8 milj. euroa, joka on 2,8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 käyttösuunnitelma ja 1,8 prosenttia suurempi kuin toteutumisennuste. Tämä mahdollistaa poikkeuksellisen suuren resurssilisäyksen. Valtuusto kiinnitti erityisesti huomiota vanhusten kotipalvelun resursointiin lisäämällä työntekijöiden määrää ikääntyvän väestön määrän kasvaessa. HUS:n palveluja Vantaan kaupunki on varautunut hankkimaan kuntalaisille 230,0 miljoonalla eurolla kokonaisbudjetista.

Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyy esityksen vuoden 2019 käyttösuunnitelmasta. Toimialojen käyttösuunnitelmat vuodelle 2019 viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle 21.1.2019 kokoukseen.

Katso esityslista kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 5.12.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter