Teknisessä lautakunnassa kaupunkipyöräjärjestelmän hankinta

Tekninen lautakunta päättää ensi tiistaina 11.12. kokouksessaan muun muassa kaupunkipyöräjärjestelmän hankinnasta. Kuntatekniikan keskus on kilpailuttanut kaupunkipyöräjärjestelmän Tikkurilan, Aviapoliksen, Myyrmäen ja Martinlaakson alueille vuosille 2019-2022. 1 000 pyörän järjestelmän yhden kesäkauden kustannukset ovat 585 000 euroa.

Tekninen lautakunta päätti 12.6.2018 kokouksessaan käynnistää Vantaalle sopivan kaupunkipyöräjärjestelmän kilpailutuksen. Kuntalaiset osallistettiin kesän aikana kaupunkipyörien asemaverkoston suunnitteluun karttapohjaisen verkkokyselyn avulla, jolla kartoitettiin kaupunkilaisten toiveita asemien sijaintipaikoista. Tulokset otettiin huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Markkinavuoropuhelujen perusteella päädyttiin kilpailuttamaan järjestelmä, jossa pyöriä ei lukita telineisiin kuten Helsingin järjestelmässä, mutta niiden palauttamiselle määritellään selvät paikat telineineen, ns. virtuaaliasemat, jotka Vantaan kaupunki toteuttaa. Täysin ”kelluvista” järjestelmistä, joissa pyörät saa jättää mihin tahansa, on saatu maailmalla huonoja kokemuksia muun muassa pyörien löydettävyyden kannalta. Sopimusaika optiovuosineen määritettiin siten, että seuraava kaupunkipyöräjärjestelmäkilpailutus voidaan tehdä samanaikaisesti kuin Helsinki ja Espoo kilpailuttavat uudelleen omat järjestelmänsä. Kaupungin tavoite on, että jatkossa HSL ottaisi vastuun kaupunkipyöräjärjestelmästä kokonaisuudessaan. Käyttäjäksi rekisteröityminen määriteltiin siten, että se voidaan tehdä HSL:n sivustolla ja matkakorttia voidaan käyttää palvelun tunnistautumiseen. Yhteensopivuutta Helsingin järjestelmän kanssa ei vaadittu, koska sen arveltiin olevan mahdollista ainoastaan yhdelle toimittajalle eikä aitoa kilpailua syntyisi.

Vantaan kaupunki tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi Vantaalle on laadittu pitkän aikavälin ympäristöohjelma – resurssiviisauden tiekartta. Yhtenä kestävän liikkumisen edistämisen toimenpiteenä ohjelmassa on esitetty Vantaalle sopivan kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönottoa, asia 17.

Lisäksi esityslistalla:

Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotila Atomin tarveselvityksen hyväksyminen, asia 6
Ruusupuun päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen, asia 7
Uomarinteen päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen, asia 8
Vuoden 2019 uudisrakentaminen -työohjelman hyväksyminen, asia 10
Vuoden 2019 korjausrakentamisen sekä vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöiden työohjelmien hyväksyminen, asia 11
Rakennusten vuosikorjausohjelma vuodelle 2019, asia 12
Kivistön kaupunkikeskuksen kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja asukastilojen sekä avoimen päiväkodin vuokrasopimus, asia 13
Kivistön kaupunkikeskuksen terveysaseman vuokrasopimus, asia 14
Kuntatekniikan keskuksen rakentamisohjelma 2019, asia 15
Vestran alueen vesihuollon rakentamiseen osallistuminen, asia 16

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 7.12.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter