Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelmassa merkittävä resurssilisäys

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 10.12.2018 sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttösuunnitelman vuodelle 2019. Suunnitelma sisältää tarkennetun määrärahajaon toimialan sisällä kaupunginvaltuuston talousarviokokouksen 12.11.2018 päätösten mukaisesti.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2019 on 638,8 milj. euroa, joka on 2,8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 käyttösuunnitelma ja 1,8 prosenttia suurempi kuin toteutumisennuste. Uuteen käyttösuunnitelmaan sisältyy huomattava resurssilisäys. Uusia vakansseja perustetaan 133, joista 36 on määräaikaisten vakanssien vakinaistamisia. Tällä mahdollistetaan entistä paremmat palvelut kuntalaisille.

Oman toiminnan menomääräraha on 399,4 milj. euroa, joka on 1,4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 käyttösuunnitelma ja 2,8 prosenttia suurempi kuin toteutumisennuste. Toimialan tulomääräraha vuodelle 2018 on 43,3 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 239,4 milj. euroa ja tulomääräraha 1,7 milj. euroa. HUS-palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu 230,0 milj. euroon, joka vastaa HUS-johdon vuoden 2018 toteumaennustetta.

Lautakunta teki kokouksen aikana tarkennuksia käyttösuunnitelmaan. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti lisäyksen lukuun 1. osioon Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset: ”Toimiala osallistuu aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmisteluun, mutta palvelutuotanto ei muutu vuonna 2019 mahdollisen sote-uudistuksen johdosta.”

Lautakunta totesi, että osioon 5.1 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2019 lisätään valtuuston päätöksen mukaisesti: ”Tikkurilaan perustetaan diabeteshoidon osaamiskeskus. 1. ja 2 tyypin diabeteksen hoitoa annetaan jatkossakin myös kaikilla terveysasemilla.”

Muut lisäykset ovat luettavissa lautakunnan pöytäkirjasta osoitteessa paatokset.vantaa.fi. Lopullisessa muodossa oleva käyttösuunnitelma tulee kokouksen hyväksytyn pöytäkirjan liitteeksi.

Käyttösuunnitelma viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle 21.1.2019 kokoukseen.

Apuvälinejakelu Vantaalla

Lautakunta palautti äänestyksen jälkeen uudelleen valmisteluun Vantaan apuvälineyksikön siirron HUS Apuvälinekeskukseen ja edellytti selvitystä siitä, mitä apuvälineitä saadaan eri palvelujen kautta, kuten apuvälinekeskuksesta, Vantaan sairaalasta, terveysasemilta tai kotiin vietävistä palveluista.

Vaativien diabeteshoitojen osaamiskeskus ja hoitovälineiden jakelukeskus Tikkurilaan

Lautakunta jätti asian pöydälle kokouksessaan 5.11.2018. Vantaan kaupunginvaltuusto päätti 12.11. 2018 talousarviokokouksessaan, että Tikkurilaan perustetaan diabeteshoidon osaamiskeskus ja että 1. ja 2 tyypin diabeteksen hoitoa annetaan jatkossakin myös kaikilla terveysasemilla. Tämän lisäksi hoitotarvikejakelu keskitetään Tikkurilaan. Lautakunta totesi, että asian valmistelua jatketaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Muut asiat lautakunta päätti esitysten mukaisesti.

Katso esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 10.12.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter