Opetuslautakunta päätti englannin kielirikasteiseen esiopetukseen ottamisen periaatteista

Lautakunta päätti kokouksessaan 10.12. kielirikasteisen esiopetuksen oppilaaksioton perusteet suomenkielisessä esiopetuksessa. Lautakunta päätti, että erillisistä suppeamman kaksikielisen esiopetuksen valintaperusteista luovutaan ja myös kielirikasteisessa esiopetuksessa käytetään yleisiä esiopetukseen ottamisen perusteita.

Mikäli hakijoita kielirikasteiseen esiopetukseen on enemmän kuin esiopetuksen järjestämispaikkoja, käytetään 1.1.2019 alkaen yleisiä esiopetuksen oppilaaksioton valintaperusteita. Kartoituksen perusteella 37:ssä esiopetuksen järjestämispaikassa on mahdollisuus tarjota kielirikasteista esiopetusta tulevana lukuvuonna.

Vantaan tavoitteena on kielirikasteisen esiopetuksen lisääminen lukuvuonna 2019-2020 ja lautakunnalle tuodaan erikseen esitys englannin kielirikasteisen esiopetuksen suunnitelmasta osana Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelmaa.

Lautakunta päätti esityksen mukaisesti suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuodelle 2019-2020.

Opetuslautakunta päätti esityksen mukaisesti lisäavustuksesta suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen iltapäivätoiminnan tuottajille. Iltapäivätoiminnan palveluntuottajille korvataan tämän syksyn asiakasmaksuhuojennuksista aiheutuneet tulojen menetykset. Palveluntuottajille jaetaan ylimääräisenä avustuksena iltapäivätoiminnan kehittämiseen, erityisesti erityisen tuen tarpeessa olevien lasten tukemiseen, 50€/lapsi. Lisäavustuksia jaetaan, koska maksuhuojennusta haettiin arvioitua vähemmän ja iltapäivätoiminnan budjetista jäi rahaa.

Lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti Vantaan ammattiopisto Varian opiskelijaksi ottamisen perusteet jatkuvassa haussa. Viime vuonna lautakunnan päättämiä perusteita päätettiin täsmentää osittain niin, että jatkuvassa haussa järjestetään pääsy- tai soveltuvuuskokeet seuraavilla aloilla: lentokoneasennus, media-ala ja kuvallinen ilmaisu, sosiaali- ja terveysala, hiusala sekä logistiikka. Yleiseksi kielitaitovaatimukseksi päätettiin eurooppalaisen viitekehyksen mukainen B1-tason kielitaito. Kielitaitovaatimukset voivat kuitenkin vaihdella koulutusalan ja kohderyhmän mukaan.

Opetuslautakunta päätti seulontojen käytön muuttamisesta suomenkielisessä perusopetuksessa oppilaiden luku- ja matemaattisissa taidoissa. Perustaitoseulonnoilla on pyritty löytämään oppilaat, joiden oppimista äidinkielessä ja matematiikassa tulee arvioida ja seurata tavallista tarkemmin. Nykyisin käytössä olleiden seulontojen merkitys on muuttunut uuden opetussuunnitelman myötä ja seulontoja on tarve ajanmukaistaa.

Opetuslautakunta päätti esityksen mukaisesti, että ensi lukuvuodesta 1.8.2019 alkaen luku- ja matemaattisten taitojen valmiuksien kartoitus tehdään 2. ja 7. vuosiluokan oppilaille ja se voidaan tehdä nykyiseen opetussuunnitelmaan sopivalla seulalla.

Lautakunta hyväksyi osaltaan tarveselvitykset Uomarinteen ja Ruusupuun päiväkotien rakentamiseksi. Tarveselvitykset menevät edelleen tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyi osaltaan päivitetyn suunnitelman kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja asukastilojen sekä avoimen päiväkodin sijainniksi Kivistön kaupunkikeskuksessa. Tilojen suunniteltua sijaintia keskuksessa on osittain muutettu. Opetuslautakunnan käsittelyn jälkeen asia etenee teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 10.12.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter