Vapaa-ajan lautakunta päätti kulttuurin ja liikunnan 2019 avustusmäärärahoista

Vapaa-ajan lautakunta päätti kokouksessa 11.12. kulttuuripalvelujen vuoden 2019 avustusmäärärahan jaosta. Lautakunta päätti esityksen mukaisesti myöntää avustusmäärärahaa teatteri- ja orkesteritoimintaan ja varata rahaa muihin, myöhemmin jaettaviin avustuksiin. Kulttuuripalvelujen talousarviossa näihin avustuksiin on varattuna noin 1,2 miljoonaa euroa.

Lisäksi lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti harrasteliikunnan ohjaajatukea vuodelle 2019 sekä liikuntatoiminnan avustusten jaon vuodelle 2019. Liikuntapalvelujen vuoden 2019 talousarviossa on varattu noin 1,3 euroa liikuntatoimintaan osoitettaviin avustuksiin.

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten tilityksiä ja harrasteliikunnan ohjaajatuen tilityksiä vuodelta 2018. Lautakunta päätti myöntää esityksen mukaisesti Vantaan markkinointitukea liikuntaan vuonna 2019 ja kohdeavustuksia nuorten toimintaan vuonna 2018.

Lautakunta hylkäsi esityksen mukaisesti harrasteliikunnan ohjaajatukihakemuksen, koska määräraha on tämän vuoden osalta käytetty. Lautakunta hylkäsi esityksen mukaisesti taide- ja kulttuuritapahtuman avustushakemuksen, koska hakemus saapui myöhässä ja määräraha on tämän vuoden osalta käytetty.

Lautakunta nimesi kaupungin edustajan ja asiantuntijajäsenen Suomen ilmailumuseosäätiön hallitukseen.

Lautakunta hyväksyi osaltaan päivitetyn suunnitelman kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja asukastilojen sekä avoimen päiväkodin sijainniksi Kivistön kaupunkikeskuksessa. Tilojen suunniteltua sijaintia keskuksessa on osittain muutettu. Suunnitelma etenee teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi.

Lautakunnan esityslista / pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 11.12.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter