Ilmakuva Atomin tontista

Tekninen lautakunta hyväksyi Aviapoliksen Atomin tarveselvityksen

Lautakunta hyväksyi osaltaan Aviapolikseen rakennettavan koulu-päiväkoti-nuorisotila Atomin tarveselvityksen. Veromieheen, Kehä III ja Tuusulanväylän välisen liittymän länsipuolelle sijoittuvan Atomin kustannusennuste on 20,7 milj. €. Opetuslautakunta ja vapaa-ajanlautakunta hyväksyivät Atomin tarveselvityksen osaltaan marraskuun kokouksissaan.

Aviapoliksen alueen rakentumisen myötä lasten ja nuorten määrä tulee kasvamaan Veromiehen kaupunginosassa, jossa ei tällä hetkellä ole kouluja, päiväkoteja tai nuorisotiloja. Suunnitelman mukaan Atomin päiväkotiin tulee noin 160 tilapaikkaa, kouluun noin 400 oppilaspaikkaa ja nuorisotilaan tilat noin 200 nuorelle. Atomi on yksi Aviapoliksen kaavarungossa määritellyistä niin sanotuista laadun paikoista, joissa rakennuksen arkkitehtuurin ja kaupunkitilan rakentamisen tulee olla erityisen korkeatasoista, esteettistä ja viihtyisyyttä lisäävää.

Tontin rakennettavuuteen liittyy erityisiä riskejä mm. viereisistä teistä sekä Tuusulan väylästä ja Kehä III:sta johtuen. Riskeihin kiinnitetään huomiota monin tavoin. Alueen tiemelu otetaan huomioon rakennuksen sijoittelussa rakennustontin lounaiskulmaan ja ääneneristysratkaisuissa. Liikenteen aiheuttamat hiukkaspäästöt edellyttävät tiivistä ulkovaippaa ja tehokasta ilmansuodatusta. Melu- ja ilmanlaatuarvioinnit perustuvat suurimpiin ennakoitavissa oleviin liikennemääriin. Tutkimusten mukaan maaperässä on kohonneita pitoisuuksia joitakin haitta-aineita, mutta arvot ovat hyvin lähellä raja-arvoja. Poistettavan pilaantuneiden maan määrä tarkentuu myöhemmin ja tämän hetken arvion mukaan normaali pintamaakerroksen poisto riittänee.

Lautakunta teki esittelytekstiin lisäyksen liittyen tontin maaperän puhdistukseen sekä melun ja pienhiukkasten torjuntaan. Kirjaus tulee pöytäkirjaan, asia 6.

Uusia päiväkoteja myös Kivistöön ja Myyrmäkeen

Lautakunta esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi myös seuraavien kohteiden tarveselvitykset, jotka opetuslautakunta oli hyväksynyt osaltaan 10.12. kokouksessaan:
• Uuden, 192-paikkaisen Ruusupuun päiväkodin tarveselvitys, asia 7
• Uuden, 128-paikkaisen Uomarinteen päiväkodin tarveselvitys, asia 8

Lisäksi lautakunta päätti mm.:

  • Hyväksyä vuoden 2019 uudisrakentaminen -työohjelman, korjausrakentamisen sekä vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöiden työohjelmat, rakennusten vuosikorjausohjelman sekä kuntatekniikan keskuksen rakentamisohjelma, asiat 10, 11, 12 ja 15
  • Hyväksyä Kivistön kaupunkikeskuksen kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja asukastilojen ja avoimen päiväkodin sekä Kivistön kaupunkikeskuksen terveysaseman vuokrasopimusten pääehdot, asiat 13 ja 14
  • Valita Marfina S.L. toimittamaan Vantaalle tuhannen polkupyörän laajuinen kesäkauden kaupunkipyöräjärjestelmä sekä siihen kuuluva ulkomainonta vuosille 2019 - 2022. Aiheesta enemmän ennakkotiedotteessa, asia 17

Esittelijä poisti listalta asian 16: Vestran alueen vesihuollon rakentamiseen osallistuminen.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 17.12.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter