Lausunto Uusimaa-kaavan luonnoksesta valtuuston käsittelyyn

Vantaan kaupunginvaltuusto käsittelee 17. joulukuuta lausuntoa Uusimaa-kaavan 2050 luonnoksesta. Seuraa valtuuston kokousta suorana Vantaa-kanavalta kello 18 alkaen.

Lausuntoa on pyytänyt Uudenmaan liitto, ja Uusimaa-kaavaa laaditaan koko Uudenmaan alueelle. Lausuntoesityksen mukaan uuden kokonaismaakuntakaavan laadinnalle on selkeä tarve.

Kaavaratkaisulla on hyvä tarkoitus tukea pääkaupunkiseudun verkostomaisen kaupunkirakenteen ja joukkoliikenteen kehittymistä ohjaamalla kasvua muun muassa uusien poikittaisten joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Ydinvyöhykkeeseen tulisi kuitenkin täydentää mukaan suunnitellut uudetkin yhteydet, kuten Vantaan ratikka, vaikka ratikoita ei maakuntakaavassa mittakaavasyistä esitetäkään. Vantaan ratikka muodostaa tulevaisuudessa yhden tärkeimmistä kasvuvyöhykkeistä seudulla, joten se tulee nostaa kokonaisuudessaan mukaan.

Vantaan osalta keskuksien määrittely on linjassa yleiskaavan kanssa Aviapolista lukuun ottamatta. Maakuntakaavaluonnoksessa keskus on sijoitettu Kehä III:n pohjoispuolelle ja eteläpuolinen alue on määritelty vain kaupan alueeksi, vaikka siellä on erittäin monipuolisesti paikallisia palveluita ja asumistakin. Jumbon seutu vahvistuu edelleen keskuksena vuoteen 2050 mennessä, ja Vantaa esittää, että maakuntakaavassa huomioidaan Aviapoliksen seudun keskuksen todellinen laajuus.

Tutustu Uusimaa-kaavan lausuntoon ja kokouksen esityslistaan kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Taustoja Vantaa-kanavalta

Kaupunginvaltuuston selostustilaisuus ja kyselytunti pidetään valtuustosalissa torstaina 13. joulukuuta kello 17. Myös infossa esitellään lausuntoa Uusimaa-kaavan 2050 luonnoksesta. Lisäksi aiheina ovat nuorten syrjäytymisen ehkäisy Vantaalla sekä katsaus yleiskaavan 2020 valmisteluun. Seuraa infoa suorana osoitteessa vantaakanava.fi.

Ennen maanantain kokouslähetystä Vantaa-kanavalta voi katsoa myös kuva-arvoituksen muotoon pakatun kokoustärpin. Tämä puffivideo julkaistaan loppuviikolla.

Julkaistu: 12.12.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter