Vantaan uusi organisaatio alkaa muotoutua

Vantaan kaupungin rakenteiden uudistus on edennyt palvelualueiden suunnitteluun. Viime vuoden puolella päätettiin toimialoista, joita jatkossa ovat: kasvatus ja oppiminen, kaupunkiympäristö ja kaupunkikulttuuri. Sosiaali- ja terveystoimen toimialan jatkaa nykyisellään odottaen maakunta- ja soteuudistuksen lainsäädäntöä. Lisäksi kaupunginjohtajan alaisuudessa on kaupunkistrategia ja johto -kokonaisuus.

Palvelualueet korvaavat nykyiset tulosalueet. Niiden määrää on uudistuksessa tarkoitus hieman vähentää yhdistäen toisiaan lähellä olevia tehtäväkokonaisuuksia. Kullakin toimialalla tulee olemaan 3–5 palvelualuetta sekä esikunnat, joissa on koko toimialaa koskevia toimintoja sekä keskitetyt tukipalvelut.

Kaupunginhallituksen käynnistämää uudistusprojektia ohjaa sen nimeämä toimikunta. Lopulliset päätökset organisaatiorakenteesta tekee kaupunginvaltuusto hallintosäännön muodossa. Tavoitteena on, että päätökset tehdään kevään aikana ja uudistus astuu voimaan 1.1.2020.

Toimikunta keskusteli maanantain kokouksessaan palvelualueista kaupunginjohtajan esityksen pohjalta. Palvelualueita tulee olemaan noin 20. Toimikunnan seuraava kokous on 28.1. ja siihen mennessä lopullista esitystä hiotaan strategiatyön, lukioiden ja tilakeskuksen sijoittumisen osalta.

Uudistuksen perusteet strategiassa

Vantaan organisaatiouudistuksen taustalla on poliittinen tahto, joka on kirjattu valtuustokauden strategiassa sekä valtuustoryhmien talouspainotuksissa kuluvalle kaudelle. Valtuustokauden strategiassa on painopiste: johdamme uudistuen ja osallistuen. Talouslinjausten kehittämiskärjet ovat mm.; organisaatiorakenteen tiivistäminen, toimialojen sihteeristöjen ja hallinnon synergian kehittäminen, henkilöstöresurssien optimointi sekä tukipalveluiden keskittäminen.

Näiden pohjalta uudistuksen tavoitteiksi on määritelty muun muassa kaupungin strategisen johtamisen tehostaminen, konsernijohtamisen kehittäminen, muutoskyvykkyys, kumppanuuksiin pohjautuva osallistava organisaatio, kansainvälisen kilpailukyvyn ja kaupungin kiinnostavuuden parantaminen.

Nykyiselle johdolle tehdyssä ennakkokyselyssä toivottiin, että Vantaalla säilytettävän joustava ja mutkaton toimintakulttuuri, joka koetaan kaupungin vahvuudeksi. Rakenteita paremmin sitä vastaajien mukaan kuvaavat: epäbyrokraattisuus, helppo lähestyttävyys, sujuvat vuorovaikutusrakenteet ja suureksi kaupungiksi hyvä reagointinopeus. Näiden vahvuuksien säilyttämiseen johto on siis sitoutunut ja niiden varaan uusi organisaatio rakennetaan.

Julkaistu: 8.1.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter