Yritys – 6 syytä tulla mukaan 6Aika-hankkeisiin

6aika hankevideo

Tiesitkö, että Suomen kuuden suurimman kaupungin alueella asuu 30 prosenttia koko Suomen väestöstä? Yrityksille tämä tarjoaa merkittävän markkinan ja erinomaisia testiympäristöjä. Nopeasti kasvavalle ja elinvoimaiselle Vantaalle on tärkeätä varmistaa alueella toimivien yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen.

Vantaa on mukana 6Aika-kaupunkistrategiassa. Strategiaa toteutetaan hankkeilla ja yrityksille se tarjoaa monia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaansa riippumatta yrityksen koosta tai toimialasta.

Liiketoiminnan kasvu tutkimuksen ja tiedon avulla

Yksi keskeinen keino lisätä yritysten liiketoiminnan kasvua on tiivis yhteistyö yritysten, kaupungin ja tutkimusorganisaatioiden välillä. Parempia palveluja ja menetelmiä ei kehitetä vain kaupunkilaisille vaan myös yrityksien käyttöön.

Kasvuhakuisia yrityksiä tuetaan esimerkiksi kiinnittymään niille sopiviin tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa tukeviin verkostoihin ja palveluihin Kasvun ekosysteemit -hankkeessa. Liiketoiminnan kasvua edistetään tutkimuksen ja tiedon avulla.

Osaamista ja uusia osaajia

Osaava työvoima on ensiarvoisen tärkeätä. Työelämän murros ja esimerkiksi digitalisaatio ovat vaikuttaneet työn tekemisen tapoihin ja koulutusjärjestelmä ei välttämättä tuota työelämän vaatimuksia täyttävää osaamista /vielä täysin kykene valmentamaan nuoriakaan digitalisoituvaan työelämään.

Digipore valmentaa vantaalaisten työttömien digiosaamista yritysten osaamistarpeiden näkökulmasta. Hankeen toiminta toteutetaan työpajoina. Löytyisikö sinun yrityksesi uusi motivoitunut osaaja tätä kautta?

Aito kokeiluympäristö, jossa kehittää tuotteita ja palveluita

6Aika-hankkeissa yritykset voivat hyödyntää Vantaan tarjoamia kehitys- ja testiympäristöjä esimerkiksi markkinapalautteen keräämiseen uusista palveluista, liiketoimintamallin testaamiseen ja tuotekehitykseen yhteistyössä kaupungin ja asukkaiden kanssa.

Käynnissä oleviin hankkeisiin haetaan jatkuvasti uusia kumppaneita. Pääkaupunkiseudulla kehitetään älykkäitä liikkumisen ratkaisuja matkailijoille ja asukkaille Perille asti -hankkeessa. Vastaavasti CoHeWe -hankkeessa testataan ja kehitetään uusia palveluja, jotka ovat luonteeltaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tai sairauksia ennaltaehkäiseviä palveluja.

Koulututusta ja konsultaatiota liiketoiminnan tehostamiseen

Yhteiskehittäminen ja aktiivinen vuoropuhelu ovat 6Aika-hankkeissa keskeistä. Miten esimerkiksi uutta teknologiaa voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa? Roboreel-hankkeen asiantuntijat tarjoavat PK-yritysten vastuuhenkilöille muun muassa mahdollisuuden liiketoiminta-analyysin ja kehittämissuunnitelman tekemiseen.

Ilmastomuutokseen vastaavaa yhteistyötä

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos vaativat toimia meiltä kaikilta. Uusien ratkaisujen käyttöönottoa ja kehitystä ajetaan 6Aika-strategiassa aktiivisesti. Esimerkiksi talonyhtiöissä energiaratkaisujen käyttöönottoa ja vuoropuhelua alan yritysten kanssa edistetään Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeessa.

Yritysalueiden kehittäminen ja uudet energiaratkaisut

Millainen on nykypäivän toimiva ja ympäristöystävällinen yritys- ja työpaikkalue? Vantaa kehittää yritysalueitaan aktiivisesti ja monipuolisesti. 6Aika-strategia ja hankkeet täydentävät näitä tavoitteita.
Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa edistetään kohdealueeksi valitun Petikko-Variston alueen yrityskiinteistöjen energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä panostamalla esimerkiksi uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja reaaliaikaisen energian kulutuksen seurantaan.

Vuosina 2014–2020 toteutettava 6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta. Vantaa, Helsinki, Espoo, Turku, Tampere ja Oulu toteuttavat 6Aika-kaupunkehittämistä yhteistyössä. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit ja muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio rahoittavat hankkeita. Lisäksi käytetään Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta (ESR).

Julkaistu: 16.1.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter