Vantaan sisäilmaoirekyselystä luvassa luotettava kokonaiskuva kaupungin tilojen turvallisuudesta ja terveydestä

Vantaan sisäilmaoirekyselyyn on saatu kohtuullisen kattavasti vastauksia ja kyselystä odotetaan saatavan tuloksia yleisten johtopäätöksen tekemiseksi. Oirekyselyyn vastaaminen päättyy viimeistenkin vastaajaryhmien osalta 20.1.2019.

Vantaan kaupunki on teettänyt toistaiseksi Suomen laajimman sisäilmaoireita mittaavan tutkimuksen yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Kysely alkoi marraskuussa 2018 ja mukana ovat olleet henkilöstö, oppilaat, opiskelijat tai asiakkaat kaupungin päiväkodeista, alakouluista, yläkouluista ja Variasta sekä Vantin henkilöstö. Kyselyn kohderyhmiin kuuluu yhteensä noin 40 000 henkeä sekä 200 koulua ja päiväkotia.

Tulosten osalta tässä vaiheessa voidaan sanoa vain, että lisäselvityksiä vaativat kohteet eivät näytä tuottavan yllätyksiä, vaan kohteet ovat kaupungin tiedossa, ja selvitys- tai korjaustoimenpiteisiin näissä kohteissa on jo ryhdytty.

Aktiivisimmin kyselyyn vastasi kaupungin oma henkilöstö. Kyselyn kohderyhmään kuuluvasta henkilöstöstä noin 60 prosenttia vastasi kyselyyn. Yläkoulujen oppilaiden vastausaktiivisuus nousi 55 prosenttiin ja alakouluissa päästiin noin 40 prosenttiin. Varhaiskasvatuksen asiakkaiden osalta vastausten keruu on vielä kesken.

Vastausaktiivisuus on sama tai parempi kuin muissa vastaavan laajuisissa kyselyissä. Vastausprosenteissa eri yksiköiden välillä on kuitenkin merkittäviä vaihteluita. Yksikkökohtaisia tuloksia ei voida raportoida niiden toimintayksiköiden osalta, joissa vastausprosentti on jäänyt hyvin pieneksi.

Raportoinnissa Vantaan tuloksia verrataan kansallisiin ja kansainvälisiin vertailuviitearvoihin.

Lue lisää oirekyselystä: www.vantaa.fi/oirekysely

Julkaistu: 17.1.2019 
(muokattu: )