Kaavoitusohjelman kansilehti

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa asemakaavamuutoksia

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti maanantain kokouksessaan esittää nähtäville asemakaavamuutosehdotuksen, jolla mahdollistettaisiin yhdeksänkerroksisten asuinkerrostalojen rakentaminen Asolaan. Hyväksyttäväksi lautakunta esittää puolestaan asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa päivittäistavarakaupan myymälän rakentamisen Vantaanlaaksoon.

Asemakaavamuutos Asolan Ojalehdonkujalla mahdollistaa liike- ja toimistokorttelin muuttamisen asuinkäyttöön. Rakennusoikeutta lisätään 7 900 k-m²:stä 13 610 k-m²:in, josta olisi kaduntasokerroksen liiketilaa vähintään 110 k-m². Samalla sallittua kerroskorkeutta lisätään neljästä yhdeksään. Muutoksen yhteydessä korttelissa kulkeva pääviemäri siirretään lähivirkistysalueen puolelle ja virkistysalueelle suunnitellaan kevyen liikenteen reitti viemäriputken rasitealuetta hyödyntäen. Alueen luontoarvot turvataan kaavassa. Lautakunta lisäsi asiakohtaan pöytäkirjalausuman koskien alueen puroluonnon turvaamista, asia 9.

Vantaanlaaksossa, Koukkuniityn puiston kaakkoisosassa hyväksyttäväksi esitettävällä asemakaavamuutoksella mahdollistetaan liikerakennusten korttelialueeksi enintään 2 800 k-m2 kokoista päivittäistavarakaupan myymälää varten. Vantaan kaupungin tavoitteena on monipuolistaa kaupan rakennetta ja lisätä kaupan toimijoiden määrää asemakaavoittamalla siihen tarkoitukseen hyvin yhdyskuntarakenteeseen sijoittuvia uusia kaupan tontteja. 18.5.–13.6.2017 järjestetyn tonttihaun määräaikaan mennessä saapui neljä hakemusta, joista tontin suunnitteluvarauksen lautakunta myönsi kokouksessaan 21.8.2017 kokonaisarvion perusteella parhaaksi osoittautuneelle Lidl Suomi Ky:lle. Tarkoitus on, että Lidl ostaa tontin kaupungilta asemakaavamuutoksen hyväksymisen yhteydessä. Asemakaavamuutosehdotus oli nähtävillä 18.4.-17.5.2018, jona aikana siihen jätettiin 19 muistutusta. Niiden ja Uudenmaan ELY-keskukselta pyydetyn lausunnon johdosta kaavamääräyksiin on tehty tarkistuksia koskien mm. yömelua, hulevesien käsittelyä ja polkupyöräpaikkoja, asia 11.

Lisäksi päätettiin muun muassa:

  • hyväksyä ohjeellisena kaupunkisuunnittelun työohjelma 2019. Lautakunnan ehdotuksesta työohjelmaan lisättiin asuntorakentamista Hämeenkylän kartanon alueelle. Tarja Eklund jätti ohjelmaan eriävän mielipiteen liittyen Rukinpyörän kaavaan. Lisäksi työohjelmaan tehtiin pieniä teknisiä korjauksia. Työohjelmasta ja ajankohtaisia kaavoitushankkeista lisää ennakkotiedotteessa, asia 6
  • esittää Uudenmaan ELY-keskukselle annettavaksi lausunto YIT Infra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausuntoesitykseen tehtiin pieniä teknisiä korjauksia, asia 7
  • asettaa nähtäväksi asemakaavamuutos- ja tonttijakoehdotus, 11 Hämevaara / Viikatepuisto. Kaupunki hakee Viikatepuiston pohjoisosaan yleiskaavan täydennysrakentamisalueelle pientaloasumista ja päiväkotitontin laajennusta, asia 12.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti tai pienin teknisin korjauksin.
Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 21.1.2019 
(muokattu: )