Tekninen lautakunta valitsi Kaivokselan päiväkodin pääurakoitsijan

Tekninen lautakunta päätti tiistain kokouksessaan valita Kaivokselan päiväkodin 160-paikkaisen lisärakennuksen rakennushankkeen pääurakoitsijaksi Rakennus Future Oy:n.

Kaivokselan päiväkodin lisärakennuksen tavoitehinta on 6,4 miljoonaa euroa, josta rakennusurakan arvioitu osuus on n. 3,8 miljoonaa euroa. Tarjouspyyntöön saatiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Pääurakoitsijan lisäksi hankkeeseen valitaan myöhemmin sähkö- ja LVI-urakoitsijat. Rakennustyöt pyritään aloittamaan viipymättä ja rakennuksen arvioitu valmistumisaika on keväällä 2020, asia 13.

Lisäksi päätettiin mm.

  • antaa Uudenmaan ELY -keskukselle esityksen mukainen lausunto raskaan liikenteen taukopaikkojen kehittämisestä, asia 5
  • myöntää kadunpidon määrärahoista 100 000 euroa yksityisten tiekuntien avustamiseen vuonna 2019, asia 6
  • valita Suomen Maisemarakentaja Oy betoni- ja luonnonkivitöiden urakoitsijaksi 2019, asia 7
  • valita Kreate Oy urakoitsijaksi Kvartsiraitin kattamisen urakkaan, asia 8
  • hyväksyä kuntatekniikan keskuksen suunnitteluohjelmat 2019. Ohjelmiin on listattu nyt tiedossa olevat lähivuosien rakentamishankkeet liikenneväylien, ulkoliikuntapaikkojen, virkistysalueiden, ympäristörakentamisen ja yhteishankkeidenkin osalta, asia 9
  • vuokrata Myyrinkodin 2. kerroksesta toimitila Kalliola Oy:lle nuorisokodin tiloiksi, asia 11
  • vuokrata 15 huoneistoa erityisasumiskäyttöön VAV Asunnot Oy:ltä Orvokkirinne 4, asia 12
  • valita kaupungin alueille kattolumitöiden palveluntuottajat tarjouspyyntöihin saatujen tarjousten perusteella, tai valtuuttaa tilakeskus tekemään kattolumitöiden hankinta suorahankintana niillä alueilla, joilla tarjouksia ei saatu tai tarjoajien kelpoisuusehdot eivät täyttyneet, asiat 14-28.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan.
Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 22.1.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter