Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi sivistystoimen käyttösuunnitelman 2019

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi kokouksessaan 22.1. esityksen mukaisesti sivistystoimen käyttösuunnitelman vuodelle 2019 vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tehtiin sivistystoimen käyttötalouteen vaikuttavia erillispäätöksiä, jotka lautakunnan tulee hyväksyä. Käyttötalousosassa talousarvioesitykseen on lisätty noin 3 miljoonaa euroa sivistystoimen henkilöstön lomapalkkoihin. Lisäys johtuu kunta-alaa koskeneen kilpailukykysopimuksen päättymisestä. Lisäksi esitykseen on lisätty noin 3,5 miljoonaa euroa palkkaratkaisun järjestelyvaraeriin.

Lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti Vantaan taidemuseon ja Vantaan kaupunginmuseon suunnitelmat vuosille 2019–2022. Tavoitteita, toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma on tuotettu muun muassa valtionosuuksien hakua varten.

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten tilityksiä. Lautakunta päätti myöntää esitysten mukaisesi taide- ja kulttuuritapahtumien avustuksia ja taide- ja kulttuuritahojen toiminta-avustuksia.

Lautakunta myönsi esityksen mukaisesti avustettavuuden harrasteliikunnan ohjaajatukeen, muita harrasteliikunnan ohjaajatukia ja Vantaan markkinointitukea liikuntaan. Lautakunta päätti myöntää kohdeavustuksia nuorten toimintaan kevätkaudelle 2019.

Vapaa-ajan lautakunnan esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 22.1.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter