Kaavoitussuunnitelma kaupunginhallituksen käsittelyssä

Vantaan kaupunginhallituksen seuraava kokous järjestetään maanantaina 28. tammikuuta kello 14 alkaen. Hallituksen esityslistalla pureudutaan erityisesti kaavoitukseen, sillä mukana ovat sekä kaupunkisuunnittelun kaavoitusohjelma vuodelle 2019 (asia 25) että yleiskaavaluonnos 2020 (asia 8).

Vantaan kaupunkisuunnittelun kaavoitusohjelma vuodelle 2019 sisältää keskeiset maankäytön painopisteet sekä suunnitelmat aikatauluineen. Siihen sisältyy myös viiden ja kymmenen vuoden ennuste asumisen asemakaavoituksesta.

Ohjelman merkittävimpänä asiana on tavoitella päättäväisesti kohti hiilineutraalia Vantaata vuonna 2030. Vantaan on tavoitteena toteuttaa tehokkaasti resurssiviisauden tiekarttaa ja olla ilmastotyön edelläkävijä siitä huolimatta, että se edellyttää paljon uuden oppimista, uusia näkemyksiä ja ratkaisuja, kerrotaan ohjelman johdannossa. Kaavoitusohjelman keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa yleiskaava 2020 -luonnoksen valmistelu, uuden MATTI-suunnittelujärjestelmän käyttöönotto keväällä 2019 sekä keskittyminen suunnittelun ja toteutuksen laadun varmistamiseen.

Kaupunkisuunnittelun kaavoitusohjelman lisäksi hallitukselle esitetään edellä mainitun yleiskaava 2020 -luonnoksen esille asettamista. Nähtävillä olo ja lausuntovaihe kestävät keväällä 2019 noin kaksi kuukautta, jonka aikana järjestetään tilaisuuksia, joissa luonnokseen pääsevät tutustumaan kaupungin asukkaat, elinkeinoelämä ja arvioivat toimijat. Tavoite yleiskaavan valmistumiselle on valtuustokausi, ja viimeistelty ehdotus on tarkoitus hyväksyä loppuvuodesta 2020.

Kaupunkisuunnittelun kaavoitusohjelmaan vuodelle 2019 ja yleiskaavaluonnos 2020:n karttaan sekä selostukseen voi perehtyä tarkemmin kokouksen esityslistan liitteistä osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Muita esityslistalla olevia asioita

  • Yleishallinnon ja kaupunginjohtajan- sekä konserni- ja asukaspalvelujen toimialan käyttösuunnitelmien hyväksyminen ja muiden toimielimien käyttösuunnitelmien tiedoksi merkitseminen (asia 10)
  • Suunnitteluvarauksen jatkaminen Koivukylän keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajan kanssa (asia 22)
  • Toimitilojen vuokraus Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen käyttöön (asia 15)
  • Safiiriparkin Huolto Oy:n perustamissopimuksen allekirjoittaminen (asia 23)

Täyden esityslistan löytää liitteiden tavoin paatokset.vantaa.fi -osoitteesta.

Julkaistu: 24.1.2019 
(muokattu: )