Uuden Vantaan palvelualueet

Kaupunginhallituksen asettama toimikunta hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen Vantaan uusista palvelualueista. Vuoden 2020 alusta voimaan tulevassa organisaatiossa toimialat jakautuvat palvelualueisiin sekä toimialan yhteisiin palveluihin.

Uudet toimialat ja palvelualueet ovat:

Kaupunkiympäristö

 • Kiinteistöt ja tilat
 • Kaupunkirakenne ja ympäristö
 • Kadut ja puistot

Kaupunkikulttuuri

 • Kulttuuri
 • Kirjasto ja asukaspalvelut
 • Nuoriso
 • Liikunta

Kasvatus ja oppiminen

 • Varhaiskasvatus
 • Perusopetus
 • Toisen asteen koulutus
 • Svenskspråkiga servicen

Kaupunkistrategia ja johto

 • Talous ja strategia
 • Henkilöstö ja konsernipalvelut
 • Kuntademokratia
 • Kasvupalvelut
 • Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Uudistus ei koskenut sosiaali- ja terveystoimen organisaatiota, jossa palvelualueet säilyvät entisellään: perhepalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, terveyspalvelut sekä suun terveydenhuollon liikelaitos.

Kullakin toimialalla on yhteisten palvelujen yksikkö, jolla on omia erityistehtäviään ja jonne keskitetään aikaisempien päätösten mukaisesti toimialan talouden ja hallinnon tukipalveluita. Kaupunkiympäristön tukiyksikkö keskittyy erityisesti myös mittaviin kaupunkiympäristön tulevaisuushankkeisiin huomioiden kestävän kehityksen teemat ja tarjoten vantaalaisille osallistumismahdollisuuksia kaupunkiympäristön tulevaisuuden määrittelyssä. Kaupunkikulttuurin tukiyksikkö koordinoi myös avustuksia. Kasvatuksen ja oppimisen tukiyksikkö varmistaa, että kukaan ei jää yksin luomalla vahvat linkit oppimisen polun eri vaiheiden välille. Lisäksi se huolehtii oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyöstä sekä omana tukiyksikkönään toimivasta oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kaupunkistrategia ja johto toimialalla on suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa viestintä sekä sisäinen tarkastus. Sosiaali- ja terveystoimessa tukipalvelut säilyvät talous- ja hallintopalveluissa.

Yhdessä hiotut haasteet

Palvelualueiden tehtäviä on hiottu viime kesästä lähtien järjestetyissä johdon valmennuksissa sekä kaupunginhallituksen nimeämän toimikunnan kokouksissa. – Kaikki osalliset ovat päässeet vaikuttamaan, ja jokaisen keskustelun jälkeen esitys on hioutunut, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

 • Olen iloinen Vantaan avoimesta keskustelukulttuurista ja niistä rohkeista avauksista, joita uudelle organisaatiolle on esitetty. Perinteisen hallintorakenteen rinnalla olemme koko ajan miettineet keinoja palvelujen vaikuttavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sekä sisäisen yhteistyön tiivistämiseksi. Tämän pohdinnan seurauksena olemme nimenneet läpi organisaation johdettavat teemat, kuten hyvinvoinnin, terveyden ja elinvoiman edistäminen, osallisuus, kansainvälisyys sekä ajankohtaiset hiilineutraalisuus ja sisäilma-asia.

Rakenteet toimintaan

Uudistuksen aikataulu on sidottu poliittisen päätöksenteon rytmiin. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto käsittelee tarvittavat hallintosäännön muutokset huhtikuun kokouksessaan. Tätä edeltää kaupunginhallituksen asettaman toimikunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt.

Kaupunginhallituksen asettama toimikunta päätti palvelualueista 28.1. Seuraavaksi käsittelyyn tulee toimielinrakenne, eli miten uuden rakenteen mukaiset asiat käsitellään nykyisissä toimielimissä kuten lautakunnissa ja niiden jaostoissa ja kaupunginhallituksessa. Erikseen päätetään toimielinrakenteesta, joka tulee voimaan kuntavaalien 2021 jälkeen.

Johtajien valinnat käynnistyvät heti, kun hallintosääntö on hyväksytty. Tavoite on, että rekrytoinnit on tehty ennen kesälomia. Sen jälkeen käynnistyy koko uudistuksen asukkaiden kannalta tärkein vaihe: toiminnan ja palvelujen uudistaminen. – Uudet johtajat haastetaan miettimään yhdessä henkilöstön ja vantaalaisten kanssa mikä tekee palvelusta entistä asukaslähtöisempää, sujuvoittaa yhteistyötä kaupungin sisällä ja kumppaneiden kanssa tai mikä nostaa Vantaan maailmankartalle, innostaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen uuden luomiseen. Toimintojen kehittäminen tehdään palvelualueittain.

Tutustu tarkemmin Uuden Vantaan palvelualueisiin (pdf).

Julkaistu: 28.1.2019 
(muokattu: )